• Tłumacz języka migowego
Różności

Cześć jego pamięci

18 Września 2020

Bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński był wieloletnim nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów, Katedry Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia SGSP.

Od 1982 r. pracował w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów analizy popożarowe, metodyka badania przyczyn pożarów oraz z uwagi na wyższe wykształcenie zajęcia dotyczące elektryki w Zakładzie Elektroenergetyki. Był promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich. Uczestniczył aktywnie w projektach badawczo-rozwojowych.

Od wielu lat wydawał opinie popożarowe na podstawie postanowień sądów, prokuratur i policji oraz na zlecenia urzędów państwowych i podmiotów gospodarczych. Wydawane przez bryg. Starzyńskiego opinie miały potężną moc dowodową w prowadzonych postępowaniach. Był członkiem komisji powoływanych przez komendanta głównego PSP w sprawie największych w Polsce pożarów, a od 2015 r. Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie przyczyn i przebiegu pożarów związanych z wypadkami cywilnych statków powietrznych.

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

do góry