• Tłumacz języka migowego

Rozmaitości

znaleziono wiadomości: 164

25-lecie PSP

25-lecie PSP

Strażacy i Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Czytelnicy „Przeglądu Pożarniczego”!

KALENDARIUM 25 lat PSP

KALENDARIUM 25 lat PSP

KALENDARIUM 25 lat PSP

Wykuwanie kadr

Wykuwanie kadr

Wykuwanie kadr

Wraz z powołaniem PSP rozpoczęły się się zmiany w systemie kształcenia pożarniczego. Były one ściśle związane z sytuacją kadrową nowo tworzonej formacji. A ta u progu PSP nie była łatwa.

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś

Patrząc na średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wykorzystywane dziś przez jednostki PSP, nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne zmiany w ich projektowaniu, budowie i wymaganiach techniczno-taktycznych stawianych tej grupie pojazdów zaszły na przestrzeni ostatniego 25-lecia.

Na starcie

Na starcie

Na starcie

Jak zmieniały się zasady naboru do służby na przestrzeni 25 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej? Odpowiedź nie jest prosta, bo materiałów źródłowych z reguły już nie ma, a osoby uczestniczące w tych zmianach w znakomitej większości są już poza służbą.

Na ratunek poza granicami kraju

Na ratunek poza granicami kraju

Na ratunek poza granicami kraju

W związku z 25. rocznicą utworzenia Państwowej Straży Pożarnej warto wspomnieć o zaangażowaniu strażaków PSP w działania międzynarodowe. Nieśli pomoc poszkodowanym nie tylko w Europie, lecz także w innych rejonach świata.

Kadra na miarę wyzwań

Kadra na miarę wyzwań

Kadra na miarę wyzwań

Kadrę Państwowej Straży Pożarnej stanowili w 1992 r. funkcjonariusze pożarnictwa, pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dekretu z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa.

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w przyszłość

Inwestycja w przyszłość

Państwowa Straż Pożarna tuż po powołaniu składała się z ponad 820 jednostek organizacyjnych. Przejęły one majątek byłej terenowej ochrony przeciwpożarowej.

Co było, co będzie

Co było, co będzie

Co było, co będzie

Minione ćwierćwiecze PSP, co naturalne, miało swoje mocne i słabe strony. Ważne, że potrafimy zagospodarować te doświadczenia z pożytkiem dla ratownictwa – podkreśla gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Akcje 25-lecia

Akcje 25-lecia

Akcje 25-lecia

Trudnych, złożonych działań ratowniczo-gaśniczych w ciągu 25 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej nie brakowało. Strażakom, niezmiennie od 105 lat, towarzyszy „Przegląd Pożarniczy” Przybliżamy kilka najbardziej dramatycznych zdarzeń ostatniego dwudziestopięciolecia.

do góry