• Tłumacz języka migowego
Różności

Porozumienie PSP i KRUS

18 Września 2020


W siedzibie centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 17 lipca zawarto porozumienie między Komendą Główną PSP i KRUS.

Przedmiotem dokumentu jest współpraca między stronami dotycząca propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.

KRUS i PSP będą podejmowały wspólne przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne promujące dokonania i osiągnięcia stron porozumienia, wspólnie upowszechniały wiedzę na temat rozpoznawanych na obszarach wiejskich zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a także razem prowadziły działania obejmujące szeroką tematykę prewencyjną.

Współpraca pomiędzy stronami odbywać się będzie na szczeblach: centralnym – pomiędzy Komendą Główną PSP a Centralą KRUS oraz lokalnym – po uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie komendami wojewódzkimi i powiatowymi (miejskimi) PSP a oddziałami KRUS.

Z ramienia KRUS porozumienie podpisała prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik, a w imieniu KG PSP komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. 

KRUS
fot. KRUS

do góry