• Tłumacz języka migowego
Różności Tomasz Banaczkowski

Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji

18 Września 2020

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak 22 lipca w siedzibie Komendy Głównej PSP podpisał porozumienie z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim.

Dokument ten reguluje warunki współpracy w zakresie umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści na portalu RP dostępnym pod adresem www.gov.pl. Dzięki temu serwisowi obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych przez administrację publiczną i inne podmioty realizujące zadania publiczne w Polsce. Porozumienie umożliwi ujednolicenie formy i treści publikowanych przez komendy PSP wszystkich szczebli.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu treści dotyczące bardzo ważnego obszaru funkcjonowania państwa, jakim jest działalność Państwowej Straży Pożarnej, trafią do głównego kanału komunikacji między obywatelami a administracją publiczną. Ta komunikacja odbywać się będzie na portalu Gov.pl – powiedział minister Zagórski.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet Komendanta Głównego
fot. Artur Kowalczyk / red. PP

Tomasz Banaczkowski Tomasz Banaczkowski

kpt. Tomasz Banaczkowski pełni służbę w Wydziale Prasowym Komendy Głównej PSP, wcześniej był redaktorem w „Przeglądzie Pożarniczym”

do góry