• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

6 Lutego 2020

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał 17 grudnia mł. bryg. mgr. Arkadiusza Przybyłę na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP.

Mł. bryg. mgr Arkadiusz Przybyła ma 30-letni staż służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jako dowódca sekcji i dowódca zmiany w KM PSP w Koninie uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, koordynował działania operacyjne służb i podmiotów ratowniczych. Od 2006 r. do 2007 r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu (na stanowisku zastępcy naczelnika i naczelnika wydziału), a w latach 2007-2008 – w Komendzie Głównej PSP. Od kwietnia 2016 r. zajmował stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, realizując zadania z zakresu kontroli w komendach miejskich i powiatowych województwa wielkopolskiego.

Był zaangażowany w prace podzespołu ds. systemu rent i orzecznictwa w służbach mundurowych przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji oraz zespołu przy komendancie głównym PSP w zakresie opracowania projektu rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. W listopadzie 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP – sprawował nadzór nad pionem operacyjnym, kontrolno-rozpoznawczym oraz szkoleniowym. Komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 5 grudnia 2019 r. powierzył mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle pełnienie obowiązków wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

KG PSP,
fot. Sławomir Brandt / KW PSP w Poznaniu

grudzień 2019

do góry