• Tłumacz języka migowego
Różności Krzysztof Batorski

Podpisano porozumienie Państwowej Straży Pożarnej z Policją

6 Lutego 2020

30 grudnia 2019 roku w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie komendanta głównego PSP bryg. mgr. Andrzeja Bartkowiaka z komendantem głównym Policji gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem. Szefowie służb podpisali porozumienie, które ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie wykonywania zadań przez obie formacje.

Podpisane porozumienie jest wyrazem woli ścisłej współpracy w zakresie kompetencji obu służb, które będą organizowały i prowadziły przedsięwzięcia służące ochronie życia i zdrowia ludzi oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Komendanci przekazali sobie wzajemnie, a także podległym funkcjonariuszom i pracownikom życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2020.

W trakcie spotkania komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk został w szczególny sposób uhonorowany. Z rąk komendanta głównego PSP bryg. mgr. Andrzeja Bartkowiaka otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadawaną przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krzysztof Batorski
fot. Krzysztof Batorski

Krzysztof Batorski Krzysztof Batorski
do góry