• Tłumacz języka migowego
Technika

Stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych

22 Września 2015

Państwowa Straż Pożarna to wyspecjalizowana formacja ratownicza, podejmująca wiele różnorodnych działań. Wysoki poziom wyszkolenia strażaków w każdej z tych dziedzin byłby niemożliwy do osiągnięcia bez odpowiedniej bazy dydaktyczno-szkoleniowej.

Podgląd na pożar wewnętrzny

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej oferuje szkolenia specjalistyczne dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie lub doskonalenie zawodowe może odbywać się na podstawie programu uzgodnionego indywidualnie z zainteresowaną jednostką lub zaproponowanego przez szkołę planu zajęć praktycznych i ćwiczeń.

Aby umożliwić realizację wielu różnorodnych scenariuszy ćwiczeń i wzbogacić ofertę szkoleniową także dla międzynarodowych służb ratowniczych, komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - bazując na doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych przez strażaków m.in. w Holandii, Szwecji czy Stanów Zjednoczonych, powołał zespół, który opracował założenia do projektu kontenerowego trenażera ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych. W skład zespołu weszli pracownicy szkoły: bryg. Jacek Antos, bryg. Tomasz Zasępa, bryg. Tomasz Siemiętowski, bryg. Jan Kołdej, bryg. Roman Klecha, st. kpt. Wiesław Jagusiak, st. kpt. Piotr Szerszeń oraz Tomasz Wolski.

stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 01stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 02

Rys. 1. Kontenerowe stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych

Kontenerowe stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych w CS PSP w Częstochowie zostało zbudowane z pięciu stalowych kontenerów o długości 12 m, szerokości 2,42 m i wysokości 2,89 m. Szkolenia w nim rozpoczęły się w 2013 r. Ćwiczenia w kontenerach pozwalają ratownikom poznać warunki, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w pożarach wewnętrznych, czyli chociażby zjawisko rozgorzenia, ograniczoną widoczność wynikającą z zadymienia, wysoką temperaturę i promieniowane cieplne. Efekty te są osiągane przez spalanie drewna z drzew gatunków liściastych umieszczonego w stalowych koszach paleniskowych, które można ustawiać w dowolnym miejscu w obiekcie. Dodatkowymi utrudnieniami dla ćwiczących są ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, klatki schodowe oraz barierki.

Obiekt ten można wykorzystać także jako stanowisko do ćwiczeń gaszenia pożarów samochodów w pomieszczeniach garażowych.

stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych rys 02stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych rys 01

Rys. 2. Przekroje poziome kondygnacji

stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 03

Rys. 3. Faza rozgorzenia

W trakcie szkolenia strażacy uczą się orientacji w ograniczonej przestrzeni, dowiadują jak lokalizować źródło ognia i oceniać występujące zagrożenia, jak odnaleźć i ewakuować poszkodowanych, prowadzić linie wężowe po klatkach schodowych (zabiegowych i kołowych). To także nauka doboru sprzętu do realizacji określonego zadania ratowniczego.

Twórcy założenia do budowy kontenerowego stanowiska ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych szczególną uwagę zwrócili na zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczącym. Zaprojektowano i wykonano system wentylacji umożliwiający szybkie oddymienie kontenera w razie wystąpienia zagrożenia. System tworzą klapy i okiennice otwierane z poziomu gruntu za pomocą cięgien mechanicznych.

Strażaków zabezpiecza również system monitorowania warunków termicznych w całym obiekcie. W każdym pomieszczeniu na wysokości 1 m i 2 m od podłoża zamontowane zostały termopary. Instruktor na bieżąco monitoruje panujące wewnątrz warunki pożarowe, może więc szybko podjąć decyzję o natychmiastowej ewakuacji ćwiczących i oddymianiu pomieszczeń.
Stanowisko daje możliwość realizowania różnych scenariuszy ćwiczeń, co pozwala na stworzenie szerokiej oferty szkoleniowej.

stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 04

Rys. 4. Obraz z kamery termowizyjnej: faza rozgorzenia

stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 05stanowisko gaszenia pozarow wewnetrznych fot 06

Rys. 5. Widok wnętrza obiektu

St. bryg. dr inż. Marek Chmiel jest komendantem CS PSP, bryg. Tomasz Zasępa jest zastępcą naczelnika Wydziału Poligonu CS PSP

do góry