• Tłumacz języka migowego
Technika

Poznań z Hanowerem

29 Lipca 2015

Strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP i Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu wraz ze strażakami z Zawodowej Straży Pożarnej w Hanowerze (Niemcy) po raz pierwszy w historii zorganizowali na targach INTERSCHUTZ 2015 wspólne stoisko promocyjno-informacyjne.

Strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP

Powstało ono przy udziale zespołu realizującego projekt Proteus z Politechniki Poznańskie, prezentującego mobilne centrum dowodzenia oraz samolot bezzałogowy (dron). Na stoisku zaprezentowano wspólne doświadczenia i dobre praktyki z okresu siedmioletniej współpracy. Skupiono się na pokazaniu funkcjonowania grup specjalistycznych (ratownictwa wodnego i wysokościowego) podczas działań ratowniczych oraz sprzętu specjalistycznego (samochód specjalistyczny ratownictwa wodnego i samochód ciężki ratownictwa wysokościowego).

Materiały informacyjne (wydane m.in. dzięki współpracy z Komendą Główną PSP, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a także komendami miejskimi i powiatowymi PSP z Wielkopolski) oznaczone zostały wspólnym logo, łączącym symbole Państwowej Straży Pożarnej i Hanowerskiej Straży Pożarnej z logo targów. We współpracy z Pocztą Polską ukazała się limitowana seria okolicznościowej kartki pocztowej i znaczek pocztowy.

W dniach 10-11 czerwca odbył się kongres „Działanie straży pożarnej podczas powodzi”, na którym st. kpt. Tomasz Grelak, przedstawiciel KW PSP w Poznaniu, przedstawił referat „Organizacja ochrony przed powodziami w Polsce i rola straży pożarnej przy zwalczaniu zagrożeń”.

Po raz pierwszy w trakcie targów INTERSCHUTZ został zorganizowany Dzień Polski. Był on wynikiem znaczącej obecności polskich strażaków na tych targach, a w szczególności przygotowania stoisk promocyjno-informacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP RP, Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa oraz stoiska hanowerskich i wielkopolskich strażaków. Dzień Polski zainaugurowali dyrektor Deutsche Messe AG Kai Varrelmann i komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Na stoisku wielkopolskich i hanowerskich strażaków polską delegację w imieniu gospodarzy przywitał wielkopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak i zastępca dyrektora hanowerskich strażaków Dieter Rohrberg. Targi zwiedzili m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, pierwszy zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, kanclerz Politechniki Poznańskiej dr inż. Janusz Napierała, nadburmistrz Hanoweru Stefan Schostok, dyrektorzy Targów Hanowerskich i Poznańskich, władze THW oraz komendanci wojewódzcy i szkół PSP. Gospodarze stoiska, oprowadzając zwiedzających, przedstawili historię partnerskiej współpracy Poznania i Hanoweru, pokazali polski i niemiecki sprzęt ratowniczy oraz zaprezentowali najnowsze rozwiązania w dziedzinie IT opracowane przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu Proteus.
Kolejnego dnia odbyły się Mistrzostwa Niemiec w Ratownictwie Wysokościowym. Udział wzięło w nich łącznie 14 drużyn, m.in. z: Hanoweru, Düsseldorfu, Hamburga, Frankfurtu nad Menem oraz - na specjalne zaproszenie - reprezentacja grupy specjalistycznej ratownictwa wysokościowego z JRG 5 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, która zdobyła tytuł pierwszych międzynarodowych mistrzów Niemiec. Ratownicy mieli do wykonania trzy zadania: ściągnąć z wysokości manekina, przeciągnąć auto i pokonać tor sprawnościowy. Kolejna edycja targów odbędzie się 15-20 czerwca 2020 r. w Hanowerze.

st. kpt. Alicja Borucka
fot. Sławomir Brandt

Data publikacji: lipiec 2015

do góry