• Tłumacz języka migowego
Technika

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego IVECO STRAILIS AT 260S42Y/PS (6x2*4)

13 Listopada 2015

Obowiązek usuwania awarii i katastrof chemicznych spoczywa na Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie w jej strukturach działa 41 specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Wykorzystują one określoną gamę narzędzi i urządzeń, stanowiący wyposażenie samochodów sprzętowych ratownictwa chemicznego. Zadaniem tych samochodów jest przede wszystkim przewóz sprzętu, który umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego oraz zapewni właściwą ochronę załogi. Transportują one więc m.in. sprzęt ochronny, wykrywczo-pomiarowy, oświetleniowy, łączności, uszczelniający, pompy chemiczne z osprzętem, zbiorniki, środki neutralizujące i odkażające.

Ciężkie samochody ratownictwa chemicznego muszą przede wszystkim spełniać wymagania określone w załączniku do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 143, poz. 1002, ze zm.).

Szczegółowy zakres wyposażenia ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego określa załącznik nr 17 do wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportowych Państwowej Straży Pożarnej z 14 kwietnia 2011 r. W samochodzie takim powinien być zamontowany na stałe generator prądu (napędzany poprzez przystawkę odbioru mocy z silnika pojazdu) o mocy nie mniejszej niż 20 kVA wraz z panelem sterowania. Do podstawowego wyposażenia należy także maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 40 000 lm. Standard wyposażenia zawiera wykaz minimalnego wyposażenia tego samochodu. Trzeba pamiętać, że samochód sprzętowy jest także środkiem transportu  dla zastępu liczącego od dwóch do sześciuosób.

W trzecim kwartale bieżącego roku do dwunastu wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie kraju trafiły ciężkie samochody ratownictwa chemicznego. Ich zakupu dokonano dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” oraz środków z budżetu państwa.

Do zabudowy tych samochodów wykorzystano trzyosiowe podwozie Iveco Stralis AT 260S42Y/PS (6x2*4). Jego napęd zapewnia silnik o mocy 309 kW (420 KM), który spełnia wymania normy Euro VI . Druga tylna oś jest sztywna, wleczona, kierowana hydraulicznie i podnoszona pneumatycznie. Dzięki temu, że jest to oś kierowana, samochód ma mniejszy promień skrętu i łatwiej nim manewrować w wąskich ulicach. Oś podnoszona umożliwia zastosowanie systemu chwilowego odciążania, przez co następuje dociążenie osi napędowej – to ułatwia ruszenia pojazdem na niestabilnej bądź grząskiej nawierzchni. System jest aktywowany przez kierowcę, ale jego wyłączenie może nastąpić samoczynnie po przekroczeniu prędkości 30 km/h.

W zabudowie pożarniczej znajduje się dziewięć skrytek sprzętowych – po cztery z każdej strony pojazdu oraz jedna z tyłu. Boczne skrytki zamykane są żaluzjami aluminiowymi. Dolna część zamykana jest klapami aluminiowymi odchylanymi do dołu, które po otwarciu stanowią podesty dające lepszy dostęp do sprzętu umieszczonego na wyższych półkach. Z tyłu zamontowany jest hydraulicznie sterowany podest roboczy Dhollandia typ DHLM 20, stanowiący zamknięcie głównej przestrzeni sprzętowej. Dodatkowa klapa odchylana ku górze jest zadaszeniem dla ratowników przebywających na platformie. Najważniejszą funkcją podestu roboczego jest jednak ułatwienie dostępu do głównej przestrzeni sprzętowej przy załadunku i rozładunku sprzętu o znacznych gabarytach oraz specjalnych wózków sprzętowych.

Paweł Frątczak

Janusz Woźniak

fot. Maciej Buszczak

do góry