• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Joanna Marciniak

Współpraca polskich i gruzińskich strażaków

10 Grudnia 2021

Biuro Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Służba Zarządzania Kryzysowego Gruzji rozpoczęły realizację trzyletniego programu współpracy w zakresie rozwoju systemu ratownictwa pod nazwą „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”.
W październiku zorganizowano dwie wideokonferencje. Rozmowy podczas pierwszego spotkania dotyczyły stanu gruzińskiego systemu ratowniczego. Druga wideokonferencja poświęcona była charakterystyce i potencjałowi polskiego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG).
Przed ekspertami najistotniejsze zadanie bieżącego roku - stworzenie raportu analizującego priorytetowe potrzeby gruzińskiego systemu ratowniczego na podstawie badań ankietowych oraz pogłębionych wywiadów.
Program realizowany jest ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Joanna Marciniak
źródło: MSZ RP

Joanna Marciniak Joanna Marciniak
do góry