• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Gromek

Sympozjum o ewakuacji

10 Listopada 2021

22 września odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej, którego temat brzmiał „Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych”. Organizacji tego wydarzenia podjęły się Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Koło przy SGSP (SITP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).

Sympozjum odbyło się w formule zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams® SGSP. Wzięło w nim udział ponad 50 osób z kraju i zagranicy. Zaprezentowane zostały problemy praktyczne wiążące się z ewakuacją zgromadzeń na przestrzeniach otwartych, a także właściwe regulacje prawne, dokumentacja, narzędzia inżynierskie oraz rozwiązania organizacyjne. Prelegenci z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, SGSP, SITP i SIBP podzielili się swoimi wiedzą i doświadczeniami nabytymi w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży 2016, a także centralnych obchodów uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej (2019) i 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (2019).

Podczas wieńczącej sympozjum dyskusji poruszono wiele problemów praktycznych, które potwierdzają aktualność poruszanej tematyki, a także wskazano na konieczność zmian legislacyjnych służących doprecyzowaniu przepisów o kwestie dotyczące ewakuacji z terenów. Unikalne powiązanie zagadnień operacyjnych i prewencyjnych pozwoliło ukazać ewakuację zgromadzeń jako istotne wyzwanie stawiane przed przedstawicielami komórek właściwych rozpoznawaniu zagrożeń i komórek operacyjnych komend PSP, projektantami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, naukowcami i dydaktykami.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak zaszczycił sympozjum objęciem honorowego patronatu. Patronat medialny sprawował zaś „Przegląd Pożarniczy”.

Warto podkreślić, że organizatorzy planują organizację kolejnych sympozjów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Te najbliższe będą skupiały się na zagadnieniach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRN) oraz wentylacji strumieniowej w garażach (w tym w kontekście pożarów pojazdów elektrycznych). Szczegółowe informacje na ten temat będą rozpowszechniane m.in. za pomocą strony internetowej SGSP, profilu SGSP na Facebooku oraz korespondencji służbowej.

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP

Paweł Gromek Paweł Gromek
do góry