• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Paweł Gromek

INTERED w SGSP

17 Października 2022

fot. Karolina Stankiewicz / SGSP15 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Międzynarodowe mechanizmy ratownictwa a redukcja ryzyka katastrof”. Została zorganizowana w formule hybrydowej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), które uzyskały wsparcie organizacyjne od dwunastu partnerów międzynarodowych, m.in. z USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Izraela, Ekwadoru, Słowacji i Polski. Konferencja została objęta patronatem honorowym Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Redukcji Ryzyka Katastrof (UNDRR), Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (UNOCHA), prezesa Rady Ministrów RP oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie mogło poszczycić się patronatem medialnym Routledge (Taylor&Francis Group), Adam Marszałek Publishing Group oraz „Przeglądu Pożarniczego”.

Konferencja zgromadziła 226 osób - stacjonarnie w SGSP oraz zdalnie - z Polski, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Słowacji, Hiszpanii, Austrii, Finlandii, Łotwy, Niemiec, Belgii, Gruzji i innych krajów. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć dziewiętnaście wystąpień przedstawicieli m.in. UNDRR, UNOCHA, Generalnego Dyrektoratu Europejskiej Ochrony Ludności i Operacji Pomocy Humanitarnej (DG ECHO), Globalnego Aliansu Instytutów Badawczych Katastrof (GADRI), Uniwersytetu w Kioto, Uniwersytetu Stanowego Kolorado, Pacyficznego Międzynarodowego Centrum Redukcji Ryzyka Katastrof, Uniwersytetu w Leicester, Uniwersytetu w Hajfie, Francuskiej Państwowej Akademii Oficerów Pożarnictwa, SGSP, RCB, Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „APEIRON”. Ponadto zaprezentowano 20 posterów w sesji posterowej.

Paweł Gromek Paweł Gromek
do góry