• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 118

Pożary po grecku

Pożary po grecku

Pożary po grecku

W Grecji pożary lasów są powszechne, szczególnie w okresie letnim, kiedy panują upały, susze i silne wiatry. Sezon pożarowy trwa w Grecji od czerwca do września.

Bezpieczne parkowanie

Bezpieczne parkowanie

Bezpieczne parkowanie

W dobie dynamicznego rozwoju transportu samochodowego zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, szczególnie w miastach, spowodowało, że budowa wielostanowiskowych garaży otwartych stała się niezwykle powszechna. Jakie wymagania muszą spełniać tego typu obiekty zarówno w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak i ogólnie rozumianego bezpieczeństwa?

Więzienny American dream ppoż.

Więzienny American dream ppoż.

Więzienny American dream ppoż.

W jaki sposób budowane są więzienia? Tak, żeby nie było jak z nich uciec. I tu od razu rzuca się w oczy podstawowy problem: jak rozwiązać kwestię ewakuacji, kiedy powierzchnia jest mocno ograniczona, a pożary często stanowią efekt celowego działania, mającego na celu ułatwienie ucieczki lub porachunków między więziennymi gangami.

Ochrona przeciwpożarowa za kratami

Ochrona przeciwpożarowa za kratami

Ochrona przeciwpożarowa za kratami

Według danych Służby Więziennej 31 grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 175 obiektów przeznaczonych do zakwaterowania osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych. Ze względu na brak możliwości ich swobodnego poruszania się wyzwanie stanowi zadbanie o ich bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia pożarowego. Jak przepisy prawa rozwiązują ten problem?

Bezpiecznie w Arkadach

Bezpiecznie w Arkadach

Bezpiecznie w Arkadach

Prezydent USA Joe Biden przybył do Polski z wizytą tuż przed rocznicą ataku Rosji na Ukrainę - w tym kontekście jego obecność miała szczególne znaczenie. Nic dziwnego zatem, że na przemówienie polityka ściągnęły tłumy. W jaki sposób zapewniono bezpieczeństwo zgromadzonym? Jak wyglądała organizacja i warunki ewakuacji, nad którymi czuwała Państwowa Straż Pożarna?  

Chroń broń

Chroń broń

Chroń broń

Jak podaje szwajcarska organizacja Small Arms Survey, zajmująca się monitorowaniem zagadnień związanych z posiadaniem broni palnej, obywatele Stanów Zjednoczonych są najbardziej uzbrojonym społeczeństwem na świecie. Temat pożarów wywoływanych użyciem broni palnej przez wiele lat jednak pomijano, bo traktowany był jako bardziej polityczny niż dotyczący faktycznych zagrożeń.

Saperskim okiem

Saperskim okiem

Saperskim okiem

Pożary na strzelnicach zdarzają się stosunkowo często. Odpowiednia profilaktyka oraz ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas strzelania sprawiają jednak, że choć częste, rzadko stanowią realne zagrożenie, dopalając się na otwartych przestrzeniach z dala od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Przepisy na strzelnicach

Przepisy na strzelnicach

Przepisy na strzelnicach

Zgodnie z definicją podawaną w słowniku PWN strzelnica to teren lub pomieszczenie do ćwiczeń w strzelaniu. Szerszy obraz w tym kontekście ukazuje definicja z Wikipedii, według której strzelnica to specjalnie przygotowany obszar, zabezpieczony i odgrodzony od przyległego terenu, wyposażony w specjalne urządzenia. Służy do ćwiczeń w strzelaniu i rozgrywania zawodów strzeleckich.

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Choć pandemia nie jest już tematem numer jeden, to nie można lekceważyć zagrożenia pandemicznego i nie wyciągać żadnych wniosków systemowych. Następna może być już bardziej zjadliwa i nie pozostawi miejsca na radosną improwizację.  

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

W krajach Unii Europejskiej swego czasu uznano, że niebezpieczne zdarzenia w przemyśle mają często zbyt poważne konsekwencje. Można ich uniknąć, jeśli kwestie bezpieczeństwa potraktuje się adekwatnie do skali ryzyka. Taki właśnie jest cel stosowania dyrektywy SEVESO.

do góry