• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 101

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Pożary autobusów niestety nie są zjawiskiem lokalnym. Wręcz przeciwnie - stanowią zauważalny problem na całym świecie, a liczba takich pożarów w ostatnich latach wzrasta. W Polsce statystycznie pożar w autobusie powstaje co drugi dzień.

Unikatowa katastrofa

Unikatowa katastrofa

Unikatowa katastrofa

Katastrofy budowlane to zazwyczaj bilans wielu strat, w wymiarze ludzkim (osoby poszkodowane, nierzadko ofiary śmiertelne) oraz materialnym. Nie zawsze jednak musi tak być. Pokazuje to przykład katastrofy budowlanej, do której doszło na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Nie było osób poszkodowanych, była za to kompetentna współpraca służb i organów.

Pożar w muzeum

Pożar w muzeum

Pożar w muzeum

Różne zdarzenia mogą powodować konieczność ewakuacji zbiorów muzealnych. Jak postępować się w przypadku dynamicznego zagrożenia, jakim jest pożar?

Ewakuacja

Ewakuacja

Ewakuacja

Analizując przepisy, możemy być spokojni – organizacja ewakuacji ludzi i zabytków stoi na wysokim poziomie. Gorzej, gdy przyjrzymy się praktycznym problemom.

Woluminy pod ochroną

Woluminy pod ochroną

Woluminy pod ochroną

Największa i najstarsza w historii cywilizacji Biblioteka Aleksandryjska przetrwała kilka pożarów, ale ostatecznie została – jak podają źródła – spalona. A jak przed ogniem chroniony jest nasz narodowy księgozbiór?

Certyfikacja obiektów muzealnych i zabytkowych

Certyfikacja obiektów muzealnych i zabytkowych

Certyfikacja obiektów muzealnych i zabytkowych

Z uwagi na ogromną wartość obiektów muzealnych i zabytkowych, zasadne wydaje się wprowadzenie specjalnego systemu certyfikowania, który koncentrowałby się na poziomie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego takich obiektów i ich zbiorów.

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej postępuje modernizacja budynków powstających w gospodarstwach rolnych. Zwiększenie świadomości specyfiki projektowania budynków przeznaczonych dla rolnictwa ma odzwierciedlenie w spadku liczby pożarów tych obiektów na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Konferencja o ewakuacji zabytków

Konferencja o ewakuacji zabytków

Konferencja o ewakuacji zabytków

Gdzieżby indziej, jak nie w Krakowie odbyła się w dniach 20-22 września 2017 r. międzynarodowa konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów”.

Bezpieczne odpalanie

Bezpieczne odpalanie

Bezpieczne odpalanie

Czas sylwestrowej zabawy nieodłącznie wiąże się z widowiskowymi pokazami pirotechnicznymi. Co zrobić, żeby były bezpieczne?

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie muszą spełniać określone prawem warunki. W poprzednim numerze omówiliśmy regulacje krajowe, tym razem przedstawię wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków rolniczych, w tym inwentarskich opracowane przez Europejski Związek Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej. 

do góry