• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 124

Bezpiecznie w Arkadach

Bezpiecznie w Arkadach

Bezpiecznie w Arkadach

Prezydent USA Joe Biden przybył do Polski z wizytą tuż przed rocznicą ataku Rosji na Ukrainę - w tym kontekście jego obecność miała szczególne znaczenie. Nic dziwnego zatem, że na przemówienie polityka ściągnęły tłumy. W jaki sposób zapewniono bezpieczeństwo zgromadzonym? Jak wyglądała organizacja i warunki ewakuacji, nad którymi czuwała Państwowa Straż Pożarna?  

Chroń broń

Chroń broń

Chroń broń

Jak podaje szwajcarska organizacja Small Arms Survey, zajmująca się monitorowaniem zagadnień związanych z posiadaniem broni palnej, obywatele Stanów Zjednoczonych są najbardziej uzbrojonym społeczeństwem na świecie. Temat pożarów wywoływanych użyciem broni palnej przez wiele lat jednak pomijano, bo traktowany był jako bardziej polityczny niż dotyczący faktycznych zagrożeń.

Saperskim okiem

Saperskim okiem

Saperskim okiem

Pożary na strzelnicach zdarzają się stosunkowo często. Odpowiednia profilaktyka oraz ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas strzelania sprawiają jednak, że choć częste, rzadko stanowią realne zagrożenie, dopalając się na otwartych przestrzeniach z dala od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Przepisy na strzelnicach

Przepisy na strzelnicach

Przepisy na strzelnicach

Zgodnie z definicją podawaną w słowniku PWN strzelnica to teren lub pomieszczenie do ćwiczeń w strzelaniu. Szerszy obraz w tym kontekście ukazuje definicja z Wikipedii, według której strzelnica to specjalnie przygotowany obszar, zabezpieczony i odgrodzony od przyległego terenu, wyposażony w specjalne urządzenia. Służy do ćwiczeń w strzelaniu i rozgrywania zawodów strzeleckich.

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Choć pandemia nie jest już tematem numer jeden, to nie można lekceważyć zagrożenia pandemicznego i nie wyciągać żadnych wniosków systemowych. Następna może być już bardziej zjadliwa i nie pozostawi miejsca na radosną improwizację.  

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

W krajach Unii Europejskiej swego czasu uznano, że niebezpieczne zdarzenia w przemyśle mają często zbyt poważne konsekwencje. Można ich uniknąć, jeśli kwestie bezpieczeństwa potraktuje się adekwatnie do skali ryzyka. Taki właśnie jest cel stosowania dyrektywy SEVESO.

Prawo a zapobieganie pożarom

Prawo a zapobieganie pożarom

Prawo a zapobieganie pożarom

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, obowiązująca od początku 1992 r., przewidywała, że spośród pięciu podstawowych zadań tej formacji działalności prewencyjnej dotyczyło jedynie wymienione na trzecim miejscu „rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń”. Jak ta kwestia się zmieniała i jak wygląda dziś?

Cele i wyzwania legislacyjne

Cele i wyzwania legislacyjne

Cele i wyzwania legislacyjne

Jeżeli chodzi o przyszłość, jednego tylko jestem pewien - będzie ona zupełnie inna niż teraźniejszość i w dłuższej perspektywie nie sposób jej przewidzieć. Widzimy przecież, jak nasze zamierzenia, plany i strategie zweryfikowały pandemia i wojna w Ukrainie.

Prewentysta wczoraj, dziś i jutro

Prewentysta wczoraj, dziś i jutro

Prewentysta wczoraj, dziś i jutro

W pragmatyce służbowej Państwowej Straży Pożarnej mianem prewentysty przyjęło się określać osoby realizujące zadania z obszaru kontrolno-rozpoznawczego. Termin ten, choć obecnie nie ma podwalin w regulacjach prawnych, nawiązuje do nomenklatury funkcjonującej w strukturach straży pożarnych, czyli w czasach sprzed PSP.

Psychologia w ewakuacji

Psychologia w ewakuacji

Psychologia w ewakuacji

Projektując budynek i wyznaczając drogi ewakuacyjne, architekci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w większości przypadków koncentrują się na wymogach związanych z odległościami. Ale czy to jest jedyne słuszne podejście i jedyny parametr, który należy brać pod uwagę?

do góry