• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 128

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Z postępowaniem odwoławczym mierzą się nie tylko prewentyści pełniący służbę w komendach miejskich/powiatowych PSP, lecz także ci pracujący w komendach wojewódzkich. Przedstawione w artykule wyroki sądów administracyjnych pomogą im w rozstrzygnięciu, czy zaskarżoną decyzję powinno się utrzymać w mocy, czy raczej uchylić.

Walka o ozon

Walka o ozon

Walka o ozon

Walka z gazami cieplarnianymi trwa już od dawna. Głównym orężem są akty prawa międzynarodowego i krajowego. Oczywiście samo prawo nie wystarczy, trzeba je jeszcze wprowadzić w życie. Co PSP ma z tym wspólnego?  

Procedury związane z decyzją

Procedury związane z decyzją

Procedury związane z decyzją

Przebieg czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz zasady poprawnego redagowania decyzji administracyjnej zostały omówione w poprzednich artykułach. W tym numerze chciałabym poruszyć kwestie związane z doręczeniem decyzji, postępowaniem odwoławczym od decyzji i prolongowaniem nałożonych w decyzjach terminów wykonania obowiązków.

Tworzywa polimerowe w pojazdach

Tworzywa polimerowe w pojazdach

Tworzywa polimerowe w pojazdach

Materiały polimerowe w ostatnim stuleciu zdominowały wiele gałęzi przemysłu, w tym branżę samochodową, niosąc ze sobą jednocześnie wiele zagrożeń podczas pożarów.

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Nowoczesny samochód, mimo że stanowi produkt nowoczesnej technologii, nie jest wolny od zagrożenia powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. W stosunkowo niewielkiej kubaturze pojazdu zgromadzonych jest wiele powiązanych ze sobą części i urządzeń mechanicznych oraz materiałów, paliw i płynów palnych. 

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Śledząc statystyki pożarowe oraz analizując przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się tzw. pożarów charakterystycznych - najczęściej takich, które wymknęły się ratownikom spod kontroli, chwilami można nabrać poważnych wątpliwości co do skuteczności stosowanych w obiektach urządzeń przeciwpożarowych.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Prewentyści, aby właściwie realizować swoje obowiązki służbowe, muszą się wykazywać nie tylko biegłą znajomością przepisów prawa administracyjnego i przepisów technicznych (branżowych), lecz także umiejętnością ich interpretacji i właściwego zastosowania.

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Pożary należą do tych zdarzeń, w których postępowanie dowodowe jest bardzo trudne. Do ustalenia miejsca, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru itp. potrzeba specjalisty - biegłego z zakresu pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej).

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Drogi żelazne pchnęły cywilizację zdecydowanie do przodu. Towarzyszyła temu jednak pewna niedogodność - pożary.

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego niektóre urządzenia oświetleniowe należy traktować podobnie jak urządzenia grzejne.

do góry