• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 105

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Właściwa ocena zagrożeń powodowanych przez substancje znajdujące się na terenie zakładu bezsprzecznie redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Obszar ten regulują zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie przepisy. Mimo to działania mające za zadanie nie dopuścić do wystąpienia awarii lub minimalizować jej skutki, są często właściwie rozumiane zbyt późno - po awarii.

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

W wielu urządzeniach elektrycznych np. piecach, kuchenkach, ogrzewaczach wnętrzowych, grzałkach nurkowych czy żelazkach, energia elektryczną zamieniana jest na energię cieplną. Urządzenia te, nazywane urządzeniami grzewczymi, elektrotermicznymi lub częściej grzejnymi są bezpieczne pod względem pożarowym tylko pod warunkiem ich prawidłowej eksploatacji.

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w KSRG

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w KSRG

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w KSRG

Rozwijające się technologie wkraczają w różne obszary życia. Dzięki nim z roku na rok także Państwowa Straż Pożarna działa coraz sprawniej, a efektywność jej działań jest coraz większa.

Dobrowolna ocena wyrobów

Dobrowolna ocena wyrobów

Dobrowolna ocena wyrobów

Nie wszystkie produkty podlegają obowiązkowej certyfikacji. Niekiedy w interesie producentów i użytkowników końcowych jest przeprowadzenie badań, które mogą potwierdzić właściwości określonych wyrobów. Można wówczas poddać się procedurze dobrowolnej oceny wyrobu i uzyskać dokument potwierdzający spełnienie wymagań - certyfikat dobrowolny lub opinię techniczną.

Instrukcja pomaga działać

Instrukcja pomaga działać

Co zrobić, aby działania w sferze ochrony przeciwpożarowej były skuteczne albo jeszcze skuteczniejsze?

do góry