• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 114

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Nowoczesny samochód, mimo że stanowi produkt nowoczesnej technologii, nie jest wolny od zagrożenia powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. W stosunkowo niewielkiej kubaturze pojazdu zgromadzonych jest wiele powiązanych ze sobą części i urządzeń mechanicznych oraz materiałów, paliw i płynów palnych. 

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Śledząc statystyki pożarowe oraz analizując przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się tzw. pożarów charakterystycznych - najczęściej takich, które wymknęły się ratownikom spod kontroli, chwilami można nabrać poważnych wątpliwości co do skuteczności stosowanych w obiektach urządzeń przeciwpożarowych.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Czynności kontrolno-rozpoznawcze

Prewentyści, aby właściwie realizować swoje obowiązki służbowe, muszą się wykazywać nie tylko biegłą znajomością przepisów prawa administracyjnego i przepisów technicznych (branżowych), lecz także umiejętnością ich interpretacji i właściwego zastosowania.

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa

Pożary należą do tych zdarzeń, w których postępowanie dowodowe jest bardzo trudne. Do ustalenia miejsca, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru itp. potrzeba specjalisty - biegłego z zakresu pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej).

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Wojna o pasy przeciwpożarowe

Drogi żelazne pchnęły cywilizację zdecydowanie do przodu. Towarzyszyła temu jednak pewna niedogodność - pożary.

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Pożary od elektrycznych źródeł światła

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego niektóre urządzenia oświetleniowe należy traktować podobnie jak urządzenia grzejne.

Konserwacja tryskaczy

Konserwacja tryskaczy

Konserwacja tryskaczy

Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe to popularne rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej obiektów. Nie bez powodu. Zaletą tryskaczy jest m.in. stosunkowo niski koszt ich instalacji i konserwacji.

Palący czy śmierdzący problem?

Palący czy śmierdzący problem?

Palący czy śmierdzący problem?

W ostatnich latach przybywa pożarów składowisk odpadów. Bywają duże i trudne do ugaszenia. Niektóre po raz kolejny powstają w tych samych miejscach. Rodzi się pytanie: co jest nie tak?

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie

Właściwa ocena zagrożeń powodowanych przez substancje znajdujące się na terenie zakładu bezsprzecznie redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Obszar ten regulują zarówno krajowe, jak i ogólnoeuropejskie przepisy. Mimo to działania mające za zadanie nie dopuścić do wystąpienia awarii lub minimalizować jej skutki, są często właściwie rozumiane zbyt późno - po awarii.

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych

W wielu urządzeniach elektrycznych np. piecach, kuchenkach, ogrzewaczach wnętrzowych, grzałkach nurkowych czy żelazkach, energia elektryczną zamieniana jest na energię cieplną. Urządzenia te, nazywane urządzeniami grzewczymi, elektrotermicznymi lub częściej grzejnymi są bezpieczne pod względem pożarowym tylko pod warunkiem ich prawidłowej eksploatacji.

do góry