• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 312

Szybki nurek

Szybki nurek

Szybki nurek

Zadania nurków PSP często utożsamia się wyłącznie z poszukiwaniem zwłok pod wodą. A przecież ich rola nie ogranicza się tylko do prowadzenia działań humanitarnych.

Hipotermia

Hipotermia

Hipotermia

Człowiek jest stworzeniem stałocieplnym. Oznacza to, że jego fizjologiczne mechanizmy dążą do utrzymania stałej temperatury ciała wewnątrz organizmu, wynoszącej niezależnie od warunków zewnętrznych około 37°C.

do góry