• Tłumacz języka migowego
Ratownictwo i ochrona ludności

CzaDzik System

30 Lipca 2015

Czas dojazdu to niezwykle istotny element każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. Zbyt późne dotarcie do pożaru lub osób potrzebujących pomocy może przynieść tragiczne konsekwencje.CzaDzik System

CzaDzik to system stworzony od podstaw przez strażaków i leśników oraz wolontariuszy pod przewodnictwem Krystiana Czapigi. Nazwa projektu pochodzi od nazwisk jego głównych autorów. Skąd pomysł? „Skrócić do absolutnego minimum czas przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego oraz czas dotarcia straży pożarnej do miejsca zdarzenia!” - tak brzmi cel wyznaczony kilka lat temu funkcjonariuszom Wydziału Operacyjnego i Kontrolno-Rozpoznawczego przez komendanta powiatowego PSP w Choszcznie st. bryg. Marka Garbicza. Głównym założeniem systemu była poprawa koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych poprzez wizualizację na portalu mapowym wszystkich pojazdów uczestniczących w akcjach.

Zrób to sam

W tym celu wykorzystano podkład ogólnodostępnej mapy świata OpenStreetMap, na której warstwowo umieszczono m.in. takie informacje, jak: numeracja oddziałów leśnych, dojazdy pożarowe wraz z numerami, stanowiska czerpania wody, pikietaż drogowy i kolejowy, słupki bezpieczeństwa w pasie nadmorskim i rzece Drawie, miejsca wodowania łodzi, lokalizacja ochotniczych straży pożarnych wraz z ich pojazdami, obszary chronione jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz sieć hydrantów.

Możliwości

Program umożliwia wizualizację pozycji pojazdów straży pożarnej i samochodów patrolowo-gaśniczych Lasów Państwowych, komunikację stanowisk kierowania PSP i punktów alarmowo-dyspozycyjnych LP oraz wymianę informacji o zaistniałych zdarzeniach i zagrożeniach w czasie rzeczywistym. Te same mapy zainstalowane są offline na urządzeniach mobilnych, w które - dzięki wsparciu dyrektora generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka oraz dyrektora regionalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa - zostały wyposażone pojazdy straży pożarnej i Lasów Państwowych. Wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu choszczeńskiego przy niedużym nakładzie finansowym udało się zaopatrzyć w tablety.

W systemie pojazdy gaśnicze biorące udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych lokalizowane są online, co umożliwia bezpośredni nadzór nad przebiegiem akcji przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP i punkty alarmowo-dyspozycyjne w nadleśnictwach. Dyspozytorzy i inni uprawnieni użytkownicy w czasie rzeczywistym widzą dokładną pozycję pojazdów, ich prędkość i rodzaj. Pojazdy patrolowo-gaśnicze są widoczne w postaci zielonej ikonki wraz z numerem, a straży pożarnej - czerwonej. Dostęp do systemu mają tylko uprawnieni użytkownicy po wcześniejszym zalogowaniu, a kierujący pojazdami muszą jedynie włączyć urządzenie.

Działanie

Dyżurny SK lub PAD, który otrzymał pierwszą informację o zdarzeniu, lokalizuje go na mapie, która automatycznie wyświetla się wszystkich zalogowanym użytkownikom. Informację tę można uzupełnić lub skorygować. Migająca ikonka zawiera dane o czasie zamieszczenia informacji i nazwie użytkownika. Dyżurny stanowiska kierowania PSP wysyła te współrzędne do zadysponowanych pojazdów i strażacy są nawigowani do miejsca zdarzenia. System umożliwia również komunikację pomiędzy stanowiskami kierowania poprzez wysyłanie krótkich informacji tekstowych.

CzaDzik System

CzaDzik jest prosty i tani w obsłudze, nie wymaga zaawansowanych technologii, a za to znacznie skraca czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Niskie koszty wdrożenia systemu i jego funkcjonowania sprawiają, że zainteresowane są nim - po Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Policach i Kołobrzegu - kolejne komendy PSP i nadleśnictwa.

St. kpt. Mirosław Dzidek pełni służbę w Wydziale Operacyjnym i Kontrolno-Rozpoznawczym KP PSP w Choszcznie

do góry