• Tłumacz języka migowego
Ratownictwo i ochrona ludności

Sierpniowe nawałnice

29 Września 2017

Fala zniszczeń, która w największym stopniu dotknęła województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i pomorskie, zaczęła przechodzić przez Polskę 10 sierpnia, jej apogeum przypadło na 11 i 12 sierpnia, zaś działania strażaków związane z realizacją wszystkich zgłoszeń zakończyły się 30 sierpnia. 

Sierpniowe nawałniceMeteorolodzy tłumaczyli, że w tym czasie przez nasz kraj przetoczył się front burzowy typu bow echo. Niektórzy z nich twierdzili, że było to derecho progresywne, czyli rozległe, gwałtowne i wyjątkowo niszczycielskie zjawisko atmosferyczne. Zabiło w sumie sześć osób, 62 osoby raniło (w tym 23 strażaków), pozostawiając za sobą pas zniszczeń ciągnących się od Dolnego Śląska po Wybrzeże.

1

Tragedia w liczbach

Od 10 do 30 sierpnia na terenie kraju strażacy odnotowali w sumie 27 775 interwencji związanych z usuwaniem skutków przechodzących przez kraj frontów burzowych. Najwięcej było ich w województwach: kujawsko-pomorskim (8437), wielkopolskim (6036), pomorskim (4410) i łódzkim (3259). Największa liczba interwencji dotyczyła usuwania zagrażających wiatrołomów (18 520), uszkodzeń budynków (5025, w tym 1376 z zerwanymi dachami) i skutków podtopień (2887). Strażacy pomagali ponadto firmom energetycznym w torowaniu drogi do uszkodzonych linii energetycznych, by jak najszybciej przywrócić domostwom energię elektryczną, oraz udrażniali drogi i szlaki kolejowe, a także koryta rzek, by nie dopuścić do podtopień.

Do najgłośniejszych i najtrudniejszych działań, w których wzięli udział strażacy, należało udzielanie pomocy poszkodowanym przebywającym na obozie harcerskim w Suszku (woj. pomorskie, powiat chojnicki), gdzie zginęły dwie harcerki.

2

W usuwanie skutków nawałnic zaangażowanych było w sumie 108 992 ratowników i 25 812 pojazdów. W najbardziej dotkniętych zniszczeniami województwach dane te przedstawiają się następująco: woj. kujawsko-pomorskie - 27 188 ratowników i 6841 pojazdów, wielkopolskie - 21 639 ratowników i 4949 pojazdów, woj. pomorskie - 22 122 ratowników i 4934 pojazdy, woj. łódzkie - 11 400 ratowników i 2793 pojazdy.

Województwa pomorskie i kujawsko-pomorskiego decyzją komendanta głównego PSP zostały wsparte siłami centralnego odwodu operacyjnego. Od 10-30 sierpnia do działań w tym rejonie skierowano 688 strażaków i 155 samochodów pożarniczych z zasobów COO. Ponadto w tym czasie zadysponowano do działań 282 słuchaczy szkół pożarniczych PSP.

W okresie prowadzenia działań ratowniczych trzykrotnie odbyły się wideokonferencje komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z komendantami wojewódzkimi PSP oraz wojewodami, w których uczestniczyła prezes Rady Ministrów oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Działania podejmowane przez PSP były także przedmiotem dyskusji na 47. posiedzeniu Sejmu, które miało miejsca 12 września - relację na temat działań PSP i OSP przedstawił gen. brygadier Leszek Suski.

3

Podziękowania dla strażaków

Trud i zaangażowanie strażaków w niesienie pomocy docenili politycy. 1 września w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku premier Beata Szydło wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem nagrodziła 35 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz trzech policjantów. Wyróżnienia ponad 20 strażakom PSP i OSP wręczył również komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.
4

Spotkanie o podobnym charakterze odbyło się także 5 września w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, z siedzibą w Łubiance. Nagrody i wyróżnienia od ministra Mariusz Błaszczaka i komendanta głównego PSP otrzymali strażacy PSP i OSP z województwa. 20 września szef MSWiA spotkał się zaś ze strażakami zawodowymi i ochotnikami w Poznaniu. Jednostki OSP z tych trzech województw otrzymały od ministra 45 promes, jako wsparcie finansowe w odtworzeniu sprzętu, który został wykorzystany do działań ratowniczych po nawałnicach. 

red.
fot. Mariusz Fronc, Krzysztof Kulawik, Zenon Binger, arch. MSWiA
wrzesień 2017

do góry