• Tłumacz języka migowego
Ratownictwo i ochrona ludności

RSO już działa

10 Marca 2015

Regionalny System Ostrzegania, czyli usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach, została już uruchomiona. Komunikaty dotyczące zdarzeń lub zagrożeń o przewidywanych znacznych skutkach dla ludności, środowiska lub infrastruktury będą się pojawiały na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich, w telewizji regionalnej TVP oraz w aplikacjach mobilnych. System obejmuje swoich zasięgiem całą Polskę. Ostrzeżenia mają dotyczyć jedynie najistotniejszych, najgroźniejszych zjawisk czy zdarzeń, dlatego na przykład przed niewielkimi utrudnieniami na drogach czy przymrozkami nie zostaniemy powiadomieni. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje ponadto, że trwają prace nad uruchomieniem alarmowego systemu ostrzegania SMS. Usługa ta będzie dostępna najprawdopodobniej od lipca i wyłącznie dla osób, które zgłoszą swój numeru telefonu do baz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. 

Na ekranie

Wywiad - TVP

W jaki sposób zostaniemy ostrzeżeni? Na ekranie telewizora w razie wystąpienia zagrożenia pojawi się krótki komunikat. Warunkiem jego odbioru jest włączenie w telewizorach lub dekoderach funkcji wyświetlania napisów DVB-T lub posiadanie odbiornika z funkcją HbbTV (telewizja hybrydowa). Pełna treść komunikatu będzie dostępna w telegazecie (od strony 430). Użytkownik na ekranie telewizora zobaczy komunikat obowiązujący wyłącznie na terenie województwa, w którym się znajduje. Posiadacze telewizorów z dostępem do sieci będą mieli dodatkowo możliwość obejrzenia m.in. filmów instruktażowych, map i dróg ewakuacji.

W komórce

Dostęp do aplikacji mobilnej RSO mają już od września ub.r. użytkownicy systemu Android, a także iOS i Windows. Po jej zainstalowaniu uzyskują dostęp do wszystkich komunikatów, a także do poradników działania w sytuacjach kryzysowych oraz do informacji drogowych. Aby zapoznać się z konkretnym komunikatem bądź informacją, np. o aktualnym stanie wód, wystarczy pobrać aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Poradniki opracowane przez MAC i RCB pogrupowane zostały w następujące kategorie: Poradnik obywatela, Alarmowanie i ostrzeganie, Ewakuacja, Pożary, Powodzie i podtopienia, Skażenia, epidemie, zatrucia, Pogodowe zjawiska ekstremalne, Terror, Bezpieczny wypoczynek, Zagrożenia naturalne i techniczne.
W aplikacjach telefonicznych wprowadzana jest ponadto funkcja push, która docelowo powinna umożliwić powiadomienie użytkownika (w zależności od zastosowanych ustawień w telefonie) dźwiękiem o nadejściu komunikatu RSO. Jak dotąd obejmuje wyłącznie komunikaty z wybranego w aplikacji województwa. To chwilowa niedogodność, która przy kolejnej aktualizacji zostanie usunięta, gdyż niebawem możliwe będzie wybranie w menu wszystkich bądź kilku województw.

Najnowsze statystyki

W styczniu w Regionalnym Systemie Ostrzegania w skali kraju wygenerowane zostały 384 powiadomienia (komunikaty o niższym statusie ważności) i 167 ostrzeżeń (komunikatów o wyższym statusie ważności). Suma instalacji aplikacji mobilnej RSO na wszystkie systemy, według stanu na dzień 31 stycznia 2015 r., wyniosła 76 354, przy czym aktywnych użytkowników było 63 144. Biorąc pod uwagę liczbę „ściągniętych” aplikacji na urządzenia mobilne, a także nadchodzącą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji korespondencję oraz spostrzeżenia dotyczące wprowadzonych w RSO funkcjonalności, można więc stwierdzić, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

Regionalny System Ostrzegania został przetestowany we wszystkich województwach w ramach pilotażu, zakończonego 31 sierpnia ub.r. Realizacja projektu była możliwa dzięki wdrożeniu Naziemnej Telewizji Cyfrowej, a także współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

EP

Opracowano na podstawie materiału informacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

do góry