• Tłumacz języka migowego

Historia i tradycje

znaleziono wiadomości: 86

Rakieta od Sigmunda

Rakieta od Sigmunda

Rakieta od Sigmunda

Dużą wartością dla każdego muzeum są eksponaty, które należą do rzadko spotykanych. Tak jest w przypadku pompy Rakieta czeskiej firmy Sigmund –  najnowszego nabytku Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Na jej przykładzie zwiedzający poznają nie tylko historię technik pożarniczych, lecz także fakty związane z przełomowymi wydarzeniami w historii Europy.

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

W XIX w. ludzkość coraz sprawniej wykorzystywała do swoich celów wodę, ogień i prąd elektryczny. Nauczyliśmy się masowego wytwarzania cementu i stali, rozbudowaliśmy transport. W ślad za tym wielokrotnie wzrosły wymiary budynków magazynowych, produkcyjnych, widowiskowych i mieszkalnych. Niestety, ich pożary też stały się większe.

Pożarnicze Skody w Polsce

Pożarnicze Skody w Polsce

Pożarnicze Skody w Polsce

Fabryki ciężarówek w Czechosłowacji należały w międzywojniu do czołowych producentów sprzętu pożarniczego. Z taśm montażowych zjeżdżały Skody, Tatry i Pragi. Pod tym względem nasi południowi sąsiedzi dotrzymywali kroku zachodnioeuropejskim potentatom.

KSRG - koncepcje, wizje, ewolucja

KSRG - koncepcje, wizje, ewolucja

KSRG - koncepcje, wizje, ewolucja

31 grudnia 1994 r. ówczesny komendant główny PSP nadbryg. Feliks Dela zgłosił prezydentowi RP, premierowi rządu, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i ministrowi spraw wewnętrznych: „Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1995 r. uruchomiłem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa” [1].

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 4)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 4)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 4)

Porządki ogniowe były głównie inicjatywą samorządową. Nie brakowało jednak także działań podejmowanych przez władze centralne i przedsięwzięć spółek prywatnych, z których wykształciły się podstawy przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w naszych czasach.

Pożarnicze Żuki

Pożarnicze Żuki

Pożarnicze Żuki

Z inicjatywy premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w 1936 r. rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Nadrzędnym celem tego ambitnego projektu było uprzemysłowienie centralnej Polski, przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu z początku lat 30. oraz produkcja sprzętu mechanicznego na potrzeby wojska.

do góry