Z prasy zagranicznej

Fizjologiczny i psychologiczny wpływ oddziaływania termicznego na strażaków instruktorów

Kategoria: z prasy zagranicznej

(Physiological and psychological responses in Fire Instructors to heat exposures), P.W. Watt, A.G.B. Willmott, N.S. Maxwell, N.J. Smeeton, E. Watt, A.J. Richardson, „Journal of Thermal Biology” 58/2016, s. 106-114.

Na świecie od lat praktykuje się szkolenia w warunkach symulujących rzeczywiste warunki pożarowe. Także PSP za sprawą aktywności grupy pasjonatów zintensyfikowała w ostatnim czasie szkolenia w tym zakresie. Prezentowany artykuł koncentruje się na instruktorach, którzy w trakcie tego typu szkoleń są wielokrotnie narażeni na oddziaływanie znacznego strumienia cieplnego. Czy może to mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia? Naukowcy z Wielkiej Brytanii poddali szczegółowym badaniom instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych. Analizowali zarówno czynniki fizjologiczne (badania krwi), jak i psychologiczne (percepcja, poziom zmęczenia itp.). Autorzy dokładnie wyjaśnili, na czym polegają poszczególne badania.

Eksperymenty zajęły 11 tygodni. Wyłoniono dwunastu instruktorów, dzieląc ich na dwie równe grupy – jedna została grupą kontrolną. Grupa badawcza poddawana była badaniom na początku siedmiotygodniowej przerwy w szkoleniach z technik zwalczania pożarów wewnętrznych i na jej końcu. Później następował okres czterech tygodni szkolenia podstawowego strażaków, w którym każdy z instruktorów prowadził 15 szkoleń w warunkach pożarowych. Badania przeprowadzano na początku i na końcu każdego ćwiczenia. Artykuł powinien stanowić punkt wyjścia do oceny rzeczywistego ryzyka zawodowego dotyczącego strażaków instruktorów w szkoleniach z pożarów wewnętrznych.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

maj 2016