• Tłumacz języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń

znaleziono wiadomości: 121

Bezpieczny pokład Gryfa

Bezpieczny pokład Gryfa

Bezpieczny pokład Gryfa

O bezpieczeństwie podróżujących promem decyduje nie tylko jego wyposażenie techniczne. Równie ważna jest organizacja działań prewencyjnych oraz prowadzenie akcji gaśniczej przez załogę w razie pożaru.

Pod zwiększonym nadzorem

Pod zwiększonym nadzorem

Pod zwiększonym nadzorem

Tragedia w koszalińskim escape roomie dała początek ogólnokrajowej akcji kontrolnej w podobnych budynkach i zmianom w prawie.

Dymowe, spalinowe, wentylacyjne

Dymowe, spalinowe, wentylacyjne

Dymowe, spalinowe, wentylacyjne

W naszej szerokości geograficznej nie da się ogrzewać domów samym słońcem przez okrągły rok. Przewody kominowe i wentylacyjne, stanowiące źródło pożarów i drogę ich rozprzestrzeniania, były, są i będą potrzebne.

Cena spokojnego sumienia

Cena spokojnego sumienia

Czasem nie udaje się zapobiec pożarowi. Bywa też, że trudno go ugasić lub nawet się nie da. Przebywanie w jego obliczu grozi śmiercią lub kalectwem. Dlatego najważniejsze w budynku są warunki ewakuacji.

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Istnieje rodzaj urządzeń przeciwpożarowych, których praktyczne wykorzystanie jest zjawiskiem rzadkim, choć stosuje się je powszechnie. Dlaczego? Przeczytajmy, a dowiemy się.

Kocioł Czarownic - nowe oblicze

Kocioł Czarownic - nowe oblicze

Kocioł Czarownic - nowe oblicze

Po trwającej ponad 20 lat modernizacji, Stadion Śląski w Chorzowie na stałe powrócił na mapę obiektów sportowych w Polsce. To nowoczesny i spełniający współczesne standardy obiekt.

Palący problem

Palący problem

Palący problem

Gospodarka odpadami, w tym ich przetwarzanie, to dość intratna sfera działalności biznesowej. Przy okazji pokusa do zarobienia szybkich pieniędzy. Mamy więc plagę pożarów składowisk śmieci.

Materiały niebezpieczne pożarowo

Materiały niebezpieczne pożarowo

Materiały niebezpieczne pożarowo

Rozpoczynamy cykl artykułów, które w możliwie przystępnej formie przedstawią szerokie spektrum zagadnień popularyzujących ochronę przeciwpożarową. Zrozumienie podstaw jest absolutnie konieczne w kontekście eksplorowania bardziej skomplikowanych stanów prawnych i faktycznych.

Bezpieczeństwo w domu i zagrodzie

Bezpieczeństwo w domu i zagrodzie

Bezpieczeństwo w domu i zagrodzie

Jeśli nasz dom jednorodzinny służy wyłącznie do celów mieszkalnych, jest naszą twierdzą: żadni urzędnicy, w tym strażacy, nie mają do niego wstępu bez specjalnego nakazu. Nie oznacza to jednak zupełnego zwolnienia z przestrzegania prawa.

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Pożary autobusów niestety nie są zjawiskiem lokalnym. Wręcz przeciwnie - stanowią zauważalny problem na całym świecie, a liczba takich pożarów w ostatnich latach wzrasta. W Polsce statystycznie pożar w autobusie powstaje co drugi dzień.

do góry