• Tłumacz języka migowego

Ratownictwo i ochrona ludności

znaleziono wiadomości: 332

Możliwości technologii LIDAR

Możliwości technologii LIDAR

Możliwości technologii LIDAR

Ratownictwo, ochrona przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe stale potrzebują nowych technologii, by realizować swoje podstawowe cele i zadania ustawowe. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa oraz podległe im służby mogą wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne, aby mitygować sytuacje negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska. Usprawniają one

Profesjonalnie w zespole

Profesjonalnie w zespole

Profesjonalnie w zespole

Odpowiedni podział obowiązków w zespole ratowniczym (począwszy od roty, przez zastęp, po sekcję) ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno strażaków wykonujących zadania ratownicze, jak i osób poszkodowanych w wyniku wypadków na drogach, a także na zwiększenie szeroko pojętej jakości działań straży pożarnej. Osiągnięciu profesjonalnego poziomu działań ratowniczych sprzyja wyznaczanie standardowych czynności do

Zanim zabraknie powietrza

Zanim zabraknie powietrza

Zanim zabraknie powietrza

Podczas gaszenia pożarów wewnętrznych na terenie województwa małopolskiego odnotowano w ostatnich 10 latach co najmniej kilka niebezpiecznych sytuacji związanych z wypadkami strażaków, którym wewnątrz zadymionych pomieszczeń kończyło się powietrze w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Szczęśliwie u poszkodowanych nigdy nie doszło do utraty życia ani znaczącego uszczerbku na zdrowiu. Aby zapobiec takim zdarzeniom,

Inaczej o bezpieczeństwie

Inaczej o bezpieczeństwie

Inaczej o bezpieczeństwie

Służba w straży pożarnej to nie tylko determinacja w działaniu i ratowaniu innych, lecz także odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i kolegów. Hasła: „Wszyscy wracamy do domu” czy „Tyle samo powrotów, co wyjazdów” nie mogą być tylko pustymi sloganami. Przepisy i procedury stanowią fundament ochrony strażaków. Ale czy wystarczający?

Ze strefy brudnej do czystej

Ze strefy brudnej do czystej

Ze strefy brudnej do czystej

Upłynął właśnie rok od wejścia w życie zapisów znowelizowanego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej dotyczących obowiązku wyznaczenia strefy czystej i brudnej w JRG. I nie ma już dziś chyba w kraju obiektu przeznaczonego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP, w którym

Bezpieczniej w nowoczesnym

Bezpieczniej w nowoczesnym

Najważniejszym organem obrony cywilnej w przypadku zdarzeń chemiczno-ekologicznych w Polsce jest Państwowa Straż Pożarna. Formacja ta w ostatnich latach dokonała szeregu zmian w umundurowaniu specjalnym zastępując je nowocześniejszym  i bardziej ergonomicznym- koloru piaskowego. Czy materiał, z którego jest wykonane, ma większą odporność i stanowi ochronę przed substancjami radiacyjnymi? Czy przy projektowaniu nowych ubrań

Dbać o perły przeszłości

Dbać o perły przeszłości

Dbać o perły przeszłości

Zespół klasztorny Franciszkanów mieści się w obrębie Starego Miasta w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych. To teren Parku Kulturowego Stare Miasto, zaś sam obszar staromiejski został wpisany już w 1978 r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kompleks zabudowań klasztornych franciszkanów wpisany jest do rejestru zabytków. W jaki sposób chronić przed pożarem tak cenny historycznie, religijnie i kulturowo

Wyjątkowe Centrum

Wyjątkowe Centrum

Wyjątkowe Centrum

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie może poszczycić się prężną działalnością nietypowego wydziału – Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Zdobywają w nim wiedzę i umiejętności pracownicy wielu instytucji, wydział jest również aktywny na polu naukowym i wydawniczym.

Wartościowa pozoracja

Wartościowa pozoracja

Wartościowa pozoracja

Skoro chcemy doskonalić umiejętności strażaków z zakresu ratownictwa medycznego, to postawmy na doskonalenie metod ich kształcenia. 30 listopada 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce warsztaty z tworzenia pozoracji wysokiej wierności dla koordynatorów ratownictwa medycznego. Uczyły one praktycznie, jak tworzyć złudzenie istnienia ran drążących, złamań, amputacji itp. za

Spokojniej w statystykach

Spokojniej w statystykach

Spokojniej w statystykach

Pierwsze miesiące nowego roku wiążą się z podsumowaniem roku ubiegłego i tendencją porównywania go do lat poprzednich. Czy 2023 r. okazał się rekordowy, czy doszło do większej liczby zdarzeń, a w działania zostało zaangażowanych więcej sił i środków? Przyjrzyjmy się różnym aspektom działań PSP w tym okresie.

do góry