• Tłumacz języka migowego

Historia i tradycje

znaleziono wiadomości: 133

Hanower a tradycje pożarnicze

Hanower a tradycje pożarnicze

Hanower a tradycje pożarnicze

Międzynarodowe targi pożarnictwa Interschutz rozsławiły Hanower na cały świat. Stolica Dolnej Saksonii ma także udokumentowane tradycje wytwarzania sprzętu pożarniczego. W 1837 r. powstała tam firma Louis Tidow, która pod koniec XIX w. została potentatem w produkcji sikawek strażackich. Kilka cennych eksponatów tej firmy znajduje się w polskich muzeach pożarniczych.

Idea i styl strażnicy w Bielsku-Białej

Idea i styl strażnicy w Bielsku-Białej

Idea i styl strażnicy w Bielsku-Białej

Po odzyskaniu w Polsce niepodległości w 1918 r. dążono do wprowadzenia w przestrzeń publiczną stylu architektonicznego, który stałby w opozycji do secesji, klasycyzmu i neogotyku.

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 8)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 8)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 8)

W poprzednim odcinku omówiłem działanie ubezpieczeń od ognia i prawa budowlanego jako istotnych czynników mających ograniczać liczbę i wielkość pożarów. Same ubezpieczenia i budownictwo to jednak nie wszystko.

Krótkie dzieje przepisów pożarowych (cz. 7)

Krótkie dzieje przepisów pożarowych (cz. 7)

Krótkie dzieje przepisów pożarowych (cz. 7)

Nasi pionierzy z formalnego punktu widzenia odnieśli sukces – uchwalono wreszcie, już bez ich bezpośredniego udziału [1], jednolite przepisy przeciwpożarowe dla całego kraju. Niestety, nie tworzyły one spójnie działającego systemu.

Płonący Borysław

Płonący Borysław

Płonący Borysław

Bogactwem galicyjskiego Borysławia były złoża ropy naftowej. Około 1840 r. funkcjonowało tam kilka małych szybów, ale już pod koniec XIX w. było ich kilkanaście tysięcy. Dawały zatrudnienie tysiącom osób.

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 6)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 6)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 6)

Na terenach zaborów znaleźli się ludzie, którzy wiedzieli czym naprawdę jest ochrona przeciwpożarowa. O dziwo, ich obecność zaważyła na jej kształcie zwłaszcza tam, gdzie zaniedbania były największe – w zaborze rosyjskim, zwanym wówczas Królestwem Kongresowym.

Bracia Deutsch

Bracia Deutsch

Bracia Deutsch

Dynamiczny rozwój przemysłu w międzywojniu dał Bielsku przydomek Mały Manchester. Działało tam wówczas około 130 zakładów włókienniczych. W Bielskim Okręgu Przemysłowym produkowano także sprzęt pożarniczy.

Rakieta od Sigmunda

Rakieta od Sigmunda

Rakieta od Sigmunda

Dużą wartością dla każdego muzeum są eksponaty, które należą do rzadko spotykanych. Tak jest w przypadku pompy Rakieta czeskiej firmy Sigmund –  najnowszego nabytku Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Na jej przykładzie zwiedzający poznają nie tylko historię technik pożarniczych, lecz także fakty związane z przełomowymi wydarzeniami w historii Europy.

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5)

W XIX w. ludzkość coraz sprawniej wykorzystywała do swoich celów wodę, ogień i prąd elektryczny. Nauczyliśmy się masowego wytwarzania cementu i stali, rozbudowaliśmy transport. W ślad za tym wielokrotnie wzrosły wymiary budynków magazynowych, produkcyjnych, widowiskowych i mieszkalnych. Niestety, ich pożary też stały się większe.

Pożarnicze Skody w Polsce

Pożarnicze Skody w Polsce

Pożarnicze Skody w Polsce

Fabryki ciężarówek w Czechosłowacji należały w międzywojniu do czołowych producentów sprzętu pożarniczego. Z taśm montażowych zjeżdżały Skody, Tatry i Pragi. Pod tym względem nasi południowi sąsiedzi dotrzymywali kroku zachodnioeuropejskim potentatom.

do góry