• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 109

Koncepcja systemu szkolenia na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń chemicznych

Koncepcja systemu szkolenia na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń chemicznych

(Fire and rescue combat technical training system construction for dangerous chemicals), Zuo-fu Yua, Jia-lin Guan, „Procedia Engineering” 135/2016, s. 655-660.

Model zarządzania flotą pojazdów Straży Pożarnej w Santiago

Model zarządzania flotą pojazdów Straży Pożarnej w Santiago

(A fleet management model for the Santiago Fire Department), Juan Pérez, Sebastián Maldonado, Héctor López-Ospina, „Fire Safety Journal” 82/2016, s. 1-11.

Wpływ przywództwa transformacyjnego i pasywnego na poczucie bezpieczeństwa strażaków i ich bezpieczne zachowania

Wpływ przywództwa transformacyjnego i pasywnego na poczucie bezpieczeństwa strażaków i ich bezpieczne zachowania

(Safety-specific transformational and passive leadership influences on firefighter safety climate perceptions and safety behavior outcomes), T.D. Smith, F. Eldridge, D.M. DeJoy, Safety Science 86 (2016), s. 92-97.

Rola modelowania strukturalnego w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Rola modelowania strukturalnego w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

(Role of modelling in structural fire engineering design), A. Law, Fire Safety Journal 80 (2016), s. 89-94.

Wpływ dioksyn na metabolizm antypiryny przez strażaków

Wpływ dioksyn na metabolizm antypiryny przez strażaków

(Impact of dioxins on antipyrine metabolism in firefighters) Y. Chernyak, A. Merinova, A. Shelepchikov, S. Kolesnikov, J. Grassman, Toxicology Letters 250-251 (2016), s. 35-41.

Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych podczas transportu LPG: Studium wypadku drogowego cysterny w Kannur (Kerala, Indie)

Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych podczas transportu LPG: Studium wypadku drogowego cysterny w Kannur (Kerala, Indie)

(Fire and explosion hazard analysis during surface transport of liquefied petroleum gas (LPG): A case study of LPG truck tanker accident in Kannur, Kerala, India), N. Bariha, I.M. Mishra, V.C. Srivastava, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 40/2016, s. 449-460.

Sekwencja zdarzeń typu BLEVE i fireball butli z gazem: przypadek kolizji rosyjskiej ciężarówki

Sekwencja zdarzeń typu BLEVE i fireball butli z gazem: przypadek kolizji rosyjskiej ciężarówki

(Multiple BLEVE's and fireballs of gas bottles: Case of a Russian road carrier accident), K.B. Mishra, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 41/2016, s. 60-67.

Fizjologiczny i psychologiczny wpływ oddziaływania termicznego na strażaków instruktorów

Fizjologiczny i psychologiczny wpływ oddziaływania termicznego na strażaków instruktorów

(Physiological and psychological responses in Fire Instructors to heat exposures), P.W. Watt, A.G.B. Willmott, N.S. Maxwell, N.J. Smeeton, E. Watt, A.J. Richardson, „Journal of Thermal Biology” 58/2016, s. 106-114.

Analiza przyczyn wypadków wśród strażaków podczas katastrofy budowlanej

Analiza przyczyn wypadków wśród strażaków podczas katastrofy budowlanej

(Analysis of the case of fire fighters casualties in the building collapse), Ru Kang, Gui Fu, Jun Yan, Procedia Engineering 135 (2016), s. 342-347.

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe podczas transportu drogowego LPG: analiza wypadku w Kannur, Kerala, Indie

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe podczas transportu drogowego LPG: analiza wypadku w Kannur, Kerala, Indie

(Fire and explosion hazard analysis during surface transport of liquefied petroleum gas (LPG): A case study of LPG truck tanker accident in Kannur, Kerala, India), N. Bariha, I.M. Mishra, V.Ch. Srivastava, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 40 (2016), s. 449-460.

do góry