• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Wykorzystanie wentylacji nadciśnieniowej podczas działań ratowniczych poniżej poziomu terenu: studium przypadku

8 Marca 2018

The use of positive pressure ventilation fans during firefighting operations in underground stations: An experimental study, K. Lambert, S. Welch, B. Merci, Fire Technology (2018), s. 1-23.

Wentylacja nadciśnieniowa jest szeroko stosowana przez straż pożarną na świecie podczas pożarów wewnętrznych. Odpowiednie ustawienie wentylatorów osiowych wymusza przepływ gazów wewnątrz danej budowli. Do pozytywnych aspektów tego typu działania z pewnością można zaliczyć kwestię oddymiania, jak i ukierunkowania produktów spalania, przez co prowadzone działania mogą być skuteczniejsze, a z pewnością bezpieczniejsze. Dla przykładu: podczas pożarów podziemnych, np. na stacjach metra, używanie wentylacji nadciśnieniowej nie jest już tak powszechnie stosowane. Problem ten dostrzegli autorzy artykułu, którzy prezentują wyniki 106 prób w pełnej skali. W treningowej budowli stanowiącej przykład stacji metra wykorzystano nie więcej niż cztery wentylatory, aby wytworzyć nadciśnienie. Za każdym razem mierzono szybkość przepływu gazów w obrębie treningowej stacji.

Autorzy artykułu dzielą się swoimi obserwacjami dotyczącymi optymalnego rozmieszczenia wentylatorów. Dla przykładu: optymalne okazuje się umieszczenie trzech wentylatorów na poziomie peronu oraz jednego w górnej części klatki schodowej. Oczywiście znaczenie ma też rozmieszczenie tychże urządzeń, kąt nachylenia oraz wzajemne odległości. Dzięki optymalnej konfiguracji kierujący działaniami ratowniczymi może doprowadzić do znacznej redukcji wysokości zadymienia, co ma oczywisty wpływ na warunki prowadzenia działań.

Wentylacja nadciśnieniowa jest szeroko dyskutowana we wszystkich ośrodkach kształcenia pożarniczego w Polsce od wielu lat. Prezentowany artykuł rzuca nowe światło na te kwestie, co może stanowić wyłom w dotychczasowych argumentach obu stron sporu o znaczenie tej taktyki w działaniach właściwych rodzimym zdarzeniom pożarowym.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

luty 2018

do góry