• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Dowodzenie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w Szwecji

8 Marca 2018

Command control of fire and rescue operations in Sweden), Stefan Svensson, w: Fire and Rescue Services. Leadership and Management Perspectives, pod red. Peter Murphy, Kirsten Greenhalgh, Springer International Publishing AG, 2018, s. 207-225.

W dziedzinie dowodzenia działaniami ratowniczymi pojawiła się w ostatnich tygodniach ciekawa książka, która opisuje podejście szwedzkich pożarników do kwestii dowodzenia.

Autor prezentowanego tekstu w wyczerpujący sposób opisuje skandynawskie podejście do taktyki działań ratowniczych i kwestii dowodzenia. Zaczyna od opisania rysu historycznego, który wprowadza czytelnika w kontekst właściwy kulturze prawnej i mentalności nordyckich kolegów. Jest to interesujące, gdyż ukazuje odmienny od rodzimego system prawny, w którym straż pożarna jest zdecentralizowaną instytucją.

Kolejne rozdziały stanowią przegląd rozwiązań składających się na całościowy obraz szwedzkiego ratownictwa. Autor ukazuje podział odpowiedzialności, organizację struktur straży pożarnej oraz nadrzędną rolę kierującego działaniami ratowniczymi, którego poleceniom zobowiązane są podporządkować się również… osoby cywilne. Kolejne akapity opisują także kwestie współpracy z władzami lokalnymi, zagadnienia bezpieczeństwa i higieny służby, ale także kwestie szkolenia strażaków zawodowych i ochotników.

Czy wobec niezwykle szybkich zmian cywilizacyjnych ostatnich dekad straż pożarna jest gotowa do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i mienia w każdych warunkach? Dokąd zmierza i czy w dobrym kierunku? Odpowiedzi na te pytania szukać możemy m.in. w prezentowanym tekście. Lepiej bowiem uczyć się z cudzego doświadczenia niż na własnych błędach.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

luty 2018

do góry