• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Dwutlenek węgla niewłaściwy do gaszenia pożarów tlewnych w silosach: możliwość zapłonu przez wyładowanie elektrostatyczne

25 Lipca 2018

Carbon dioxide not suitable for extinguishment of smouldering silo fires: Static electricity may cause silo explosion, Frank Huess Hedlund, Biomass and Bioenergy 108 (2018), s. 113-119.

Wprowadzenie biomasy do energetyki przysporzyło wielu problemów. Parametry tego materiału palnego są różne od parametrów węgla, co wpływa zarówno na techniczną stronę produkcji energii elektrycznej, jak i na jej bezpieczeństwo. Autor artykułu zwraca jednak uwagę na pewien interesujący problem. Otóż na skutek pewnych zjawisk biologicznych w składowiskach biomasy zdarzają się pożary tlewne. Jeżeli powstają w silosie, jednym z rozwiązań jest inertyzacja atmosfery poprzez wypełnienie jej gazem obojętnym. Czy jednak jest to proces bezpieczny? Autor zadaje to pytanie, podkreślając, że istnieją pewne przesłanki pozwalające zastanawiać się, czy wypływ popularnego gazu gaśniczego, jakim jest dwutlenek węgla, sam w sobie nie może stwarzać zagrożenia.

Problem polega na znanym z termodynamiki procesie. Otóż gaz ten przechowywany jest zwykle w formie płynnej, pod wysokim ciśnieniem. W momencie uwolnienia gazu dochodzi do spadku ciśnienia i odparowania cieczy. Jednocześnie, ponieważ temperatura wytworzonego gazu jest bardzo niska, woda zawarta w powietrzu przechodzi do postaci stałej, a ruch tego typu cząsteczek prowadzi do generowania ładunku elektrostatycznego. Wyładowanie elektrostatyczne może zatem skutkować zapaleniem mieszaniny wybuchowej. Co ciekawe, tego typu zdarzenia miały miejsce w przeszłości

st. bryg. w st. sp. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

maj 2018

do góry