• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Przegląd wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków mieszkalnych wysokich i wysokościowych

22 Grudnia 2017

(A review of fire resistance expectations for high-rise UK apartment buildings), Danny Hopkin, Fire Technology 53 (2017), s. 87-106.

Kiedy w czerwcu 2017 r. światem wstrząsnęła wiadomość o tragicznym pożarze 24-piętrowego budynku mieszkalnego w Londynie, w opinii publicznej zaczęły pojawiać się głosy, czy istniejące wymogi stawiane budynkom wysokim i wysokościowym w kontekście zagrożenia pożarowego są wystarczające. Ochrona przed pożarem tego typu budowli polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej nośności ogniowej, która pozwoli na bezpieczną ewakuację i bezpieczne prowadzenie działań gaśniczych. Brytyjskie przepisy, w pewnym stopniu uogólniając, będą wymagały przeprowadzenia analizy ryzyka. Jednym z pomocnych aspektów są z pewnością dane statystyczne, gromadzone w krajach rozwiniętych.

Autor artykułu wytypował cztery przykładowe budynki, o tej samej wysokości, jednak o zupełnie innym rozkładzie mieszkań. Dzięki statystycznym analizom wykazał, że mimo pozornej równości względem niektórych systemów prawnych (np. bazujących jedynie na nominalnej wysokości budynku) poziom bezpieczeństwa w nich może być istotnie różny. 

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

grudzień 2017

do góry