• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 98

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego (Real-time probabilistic classification of fire and smoke using thermal imagery for intelligent firefighting robot), Jong-Hwan Kim, B.Y. Lattimer, Fire Safety Journal 72 (2015), s. 40-49.

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston (Suicide prevention in fire service: The Houston Fire Department (HFD) model), E.J. Finney, S.J. Buser, J. Schwartz, L. Archibald, R. Swanson, Aggression and Violent Behavior 21 (2015), s. 1-4.

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym. Wpływ grubości próbki, ciśnienia oraz obudowy (Downward flame spread over extruded polystyrene. Effects of sample thickness, pressure, and sidewalls), W. An, H. Xiao, K.M. Liew, L. Jang, W. Yan, Y. Zhou, X. Huang, J. Sun, L. Gao, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015), s. 1091-1103.

Domowe przekonania i praktyki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach starszych mieszkańców miast

Domowe przekonania i praktyki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach starszych mieszkańców miast

Domowe przekonania i praktyki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w domach starszych mieszkańców miast (Home fire safety beliefs and practices in homes of urban older adults), MB. Coty, C. McCammon, C. Lehna, S. Twyman, E. Fahey, „Geriatric Nursing” (2015), s. 1-5.

Badanie wykorzystania samochodów gaśniczych wyposażonych w CAFS podczas pożarów budynków wysokościowych

Badanie wykorzystania samochodów gaśniczych wyposażonych w CAFS podczas pożarów budynków wysokościowych

Badanie wykorzystania samochodów gaśniczych wyposażonych w CAFS podczas pożarów budynków wysokościowych (Research on application of Heavy Compressed Air Foam Truck Applied in High-rise Building Fires), H. Wang , H. Xie, „Procedia Engineering” 71 (2014), s. 276-285.

Modelowanie ewakuacji z budynków wysokościowych oparte na modelu kontroli natężenia

Modelowanie ewakuacji z budynków wysokościowych oparte na modelu kontroli natężenia

Modelowanie ewakuacji z budynków wysokościowych oparte na modelu kontroli natężenia (Modeling the emergency evacuation of the high rise building based on the control volume model), Guan-Yuan Wu, Hao-Chang Huang, Safety Science 73 (2015), s. 62-72

Wpływ konstrukcji butli powietrznej na równowagę strażaków

Wpływ konstrukcji butli powietrznej na równowagę strażaków

Wpływ konstrukcji butli powietrznej na równowagę strażaków (Effects of air bottle design on postural control of firefighters), P. Hur, K. Park, K. S. R Rosengren., G.P. Horn, E.T. Hsiao-Wecksler, Applied Ergonomics 48 (2015) 49-55

Zapłon rozprężalnej pianki polistyrenowej od gorących cząstek

Zapłon rozprężalnej pianki polistyrenowej od gorących cząstek

Zapłon rozprężalnej pianki polistyrenowej od gorących cząstek: stadium eksperymentalne i obliczeniowe (Ignition of expandable polystyrene foam by a hot particle: An experimental and numerical study), Supan Wang, Haixiang Chen, Naian Liu, Journal of Hazardous Materials, 283 (2015), s. 536-543.

do góry