• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

6 Lipca 2017

Implementation of best practices for emergency response and recovery at a large hospital: A fire emergency case study, I. Bongiovanni, E. Leo, M. Ritrovato, A. Santoro, P. Derrico, „Safety Science” 96 (2017), s. 121-131.

W artykule przedstawiono problematykę zarządzania ukierunkowanego na ograniczanie skutków wystąpienia zagrożenia pożarowego na terenie dużego szpitala pediatrycznego. Coraz częściej można spotkać publikacje naukowe o zarządzaniu bezpieczeństwem w obiektach budowlanych na wzór zarządzania kryzysowego. Opisane w nich rozwiązania zarządcze (tzw. dobre praktyki lub najlepsze praktyki) odnoszą się przeważnie do infrastruktury krytycznej. Zdają się jednak na tyle uniwersalne, że znajdują coraz szersze zastosowanie praktyczne. W omawianym przypadku wykorzystano je w retrospektywnym studium przypadku włoskiego szpitala pediatrycznego Babino Gesu, pełniącego równocześnie funkcje naukowo-badawcze. Pracuje w nim 2600 osób personelu medycznego, który świadczy rocznie około miliona usług medycznych (średnie obłożenie łóżek szpitalnych wynosi 600). 5 listopada 2010 r. wybuchł tu pożar. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, jednak jego skutki i konsekwencje działań ratowniczo-gaśniczych przełożyły się na znaczne ograniczenie potencjału świadczenia usług medycznych.

Za źródła dobrych praktyk zarządczych przyjęto poprzednie analizy omawianego studium przypadku, plan reagowania i ewakuacji, plan oceny i zarządzania ryzykiem, plan ulepszeń zbiorowych, wyniki dochodzeń popożarowych prowadzonych przez straże pożarne Włoch i Watykanu, a także procedury operacyjne. Informacje te uzupełniono o 18 nieformalnych wywiadów ze specjalistami.

Wyniki wprowadzenia dobrych praktyk przypisano następnie do konkretnych faz zarządzania: 1. Ewakuacji pacjentów, 2. Zarządzania pomieszczeniami narażonymi na oddziaływanie pożaru, 3. Wsparcia pacjentów i rodzin, 4. Monitoringu pracowników narażonych na oddziaływanie pożaru, 5. Testów zanieczyszczeń, 6. Inspekcji ubezpieczeniowych.

W artykule można znaleźć szczegółowe opisy rozwiązań zarządczych, których celem jest jak najszybsze przywrócenie standardowych procesów biznesowych (organizacyjnych), chociażby do najniższego akceptowalnego poziomu. Materiał wzbogacono o zdjęcia uzyskane na etapie dochodzenia popożarowego. Zestawienia tabelaryczne ukazują wyniki testów oraz uszkodzenia powstałe wskutek pożaru.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

czerwiec 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry