• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Wentylacja nadciśnieniowa podczas pożarów budynków wysokościowych: analiza oraz optymalizacja procesu oparta na symulacjch

22 Marca 2017

Positive pressure ventilation for fighting wind-driven high-rise fires: Simulation-based analysis and optimization, P. Panindre, N.S. Susan Mousavi, S. Kumar, „Fire Safety Journal” 87/2017, s. 57-64.

Pożary budynków wysokościowych stanowią dla służb ratowniczych nie lada wyzwanie. Z analiz amerykańskiego stowarzyszenia NFPA (ang. National Fire Protection Association) wynika, że pożary tego typu budynków są jednym z najgroźniejszych zjawisk, z jakimi muszą zmagać się strażacy.

W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano znaczną liczbą osób poszkodowanych w tego typu zdarzeniach. Z tego względu przeprowadzono wiele badań, w tym walidację wyników symulacji numerycznych. Skupiała się ona przede wszystkim na określeniu, w jaki sposób pożar w budynku wysokościowym będzie reagował na zmiany określonych warunków wentylacji nadciśnieniowej. Efektywność wentylacji nadciśnieniowej określano poprzez ciągły pomiar temperatury. Monitorowano także rozprzestrzenianie się dymu za pomocą zainstalowanych w budynku kamer wideo.

Nadrzędnym wnioskiem z badań był fakt, że przyczyną zgonów użytkowników budynku staje się najczęściej wysoka temperatura. Efektywność wentylacji nadciśnieniowej powinno się zatem oceniać przez pryzmat zmian temperatury w badanym obiekcie.

Każda symulacja numeryczna może być obarczona błędami, wynikającymi np. ze zmienności zbyt wielu parametrów badania, zbyt dużej liczby przyjętych uproszczeń modelowych czy zbyt małej wiedzy inżynierskiej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badania. I dlatego autorzy artykułu zdecydowali się na przeprowadzenie eksperymentalnej walidacji swojej symulacji.

Praktyczny wymiar artykułu sprawia, że będzie on ciekawą lekturą nie tylko dla inżynierów, lecz także dla strażaków pełniących służbę w jednostkach operacyjnych PSP.

Autorzy: bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

marzec 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry