• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Implementacja systemu zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia liczby wypadków w amerykańskiej straży pożarnej

10 Kwietnia 2017

Implementing risk management to reduce injuries in the U.S. Fire Service, K.M. Pollack, G.S. Poplin, S. Griffin, W. Peate, V. Nash, E. Nied, J. Gulotta, J.L. Burgess, „Journal of Safety Research” 60 (2017), s. 21-27.

Zawód strażaka wykonuje w Stanach Zjednoczonych około 1 mln 100 tys. osób (według danych NFPA). W 2014 r. zginęło 64 strażaków, a 63 350 uległo wypadkowi na służbie. Do 43% wypadków doszło podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szacowane koszty związane z bezpieczeństwem służby, również z działaniami prewencyjnymi, w 2002 r. wyniosły niemal 8 mld dolarów. Autorzy artykułu uznali, że skoro tragiczne w skutkach wypadki są mierzalne i mają bezpośredni związek z obciążeniami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych, to czy nie korzystniejsze jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem? Ilu zgonów, ilu urazów można byłoby w ten sposób uniknąć? Pytanie pozostaje otwarte.

Naukowcy podzielili swoją pracę badawczą na trzy etapy: rozpoznanie zagrożeń, ocena ryzyka, wdrażanie środków prewencyjnych. Zajęła im ona bez mała trzy lata: począwszy od obserwacji pracy strażaków, a skończywszy na opisaniu mierzalnych efektów przeprowadzonych badań. Określili prawdopodobieństwa powstania urazu podczas wykonywania takich czynności, jak: ćwiczenia fizyczne, transport poszkodowanych, działania operacyjne różnego typu.

Przeprowadzili oni trzy badania ankietowe, w każdym udział wzięło ponad 400 osób (dowódcy, kierowcy, szeregowi strażacy, ratownicy medyczni). Pozwoliło to na sformułowanie aż 45 zaleceń przeznaczonych do bezpośredniego wdrożenia. Jednym z proponowanych rozwiązań jest sposób oceny stopnia nawodnienia organizmu. Otóż przy wysokich temperaturach otoczenia strażacy pełniący służbę w jednostkach o największej liczbie wyjazdów mogą częściej ulegać wypadkom, jeżeli oprócz zmęczenia fizycznego dojdzie do odwodnienia organizmu. Sugerowanym rozwiązaniem jest tablica informacyjna zamieszczona w toalecie, która pozwala ocenić zawartość wody w organizmie na podstawie koloru moczu.

Autorzy: bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 kwiecień 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry