• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Ocena ryzyka pożarowego w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych oparta na metodzie wagowej struktury entropii

22 Marca 2017

Fire risk assessment for large-scale commercial buildings based on structure entropy weight method, F. Liu, S. Zhao, M. Weng, Y. Liu, „Safety Science” 94/2017, s. 26-40.

Chińscy naukowcy opracowali system oceny ryzyka w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych, uwzględniający charakterystykę pożarową omawianych obiektów budowlanych oraz ich wyposażenie w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. Przez wielkopowierzchniowe budynki handlowe rozumiano budynki o powierzchni użytkowej co najmniej 5000 m2 bądź powierzchni całkowitej przekraczającej 15 000 m2. Wynikało to bezpośrednio z miejscowych regulacji prawnych i normatywnych.

Przyjęta metoda badań składała się z trzech elementów. Pierwszy to system wskaźników ryzyka pożarowego. Autorzy wsparli się w tym przypadku na wiedzy ekspertów oraz obserwacjach poczynionych w trakcie wizyt w obiektach. Następnym krokiem było przypisanie wag do poszczególnych wskaźników. Było to możliwe dzięki praktycznemu wykorzystaniu metody wagowej struktury entropii. W kolejnym kroku sformułowano zasady przyznawania punktów na potrzeby szacowania ryzyka, w ścisłej zależności od obowiązujących przepisów prawnych i rekomendowanych dokumentów normatywnych. Opracowane narzędzie badawcze zostało zastosowane w czterech budynkach zlokalizowanych na terytorium Chin (w miejscowości Chongqing).

Na całościowy system oceny ryzyka pożarowego złożyło się pięć kategorii elementów determinujących właściwy poziom bezpieczeństwa. A wśród nich - czynniki wpływające na powstanie zagrożenia, grupa czynników pasywnej ochrony przeciwpożarowej, zarządzanie ochroną przeciwpożarową, czynniki rzutujące na potencjał straży pożarnych oraz aktywne metody ochrony przeciwpożarowej. Każdy z nich czynników został szczegółowo zakodowany współczynnikami wagowymi. W artykule przedstawiono intuicyjny sposób wyznaczania na ich podstawie poziomu ryzyka pożarowego.

Autorzy: bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

marzec 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry