• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 115

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów (A review of recent forest and wildland fire management decision support systems research), D.L. Martell, „Curr Forestry” Rep 1 (2015).

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru

Projekt i ocena eksperymentalna interaktywnego systemu redukcji czasu przedewakuacyjnego w sytuacji pożaru (Design and experimental evaluation of an interactive system for pre-movement time reduction in case of fire), M. D'Orazio, S. Longhi, P. Olivetti, G. Bernardini, „Automation in Construction” 52 (2015), s. 16-28.

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa

Partycypacja w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i potencjał obserwatoriów obywatelskich – analiza rządowa (Participation in flood risk management and the potential of citizen observatories: A governance analysis), U. Wehn, M. Rusca, J. Evers, V. Lanfranchi, „Environmental Science and Policy” 48 (2015), s. 225-236.

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym

Właściwości gaśnicze nowatorskiej mieszaniny ferrocen/surfynol 465 w roztworze wodnym (Fire extinguishing properties of novel ferrocene/surfynol 465 dispersions), Y. Koshiba, K. Iida, H. Ohtani, „Fire Safety Journal” 72 (2015), s. 1-6.

Badanie zdolności absorpcyjnych tkanin używanych do produkcji ubrań specjalnych strażaków w zakresie światła widzialnego i podczerwieni

Badanie zdolności absorpcyjnych tkanin używanych do produkcji ubrań specjalnych strażaków w zakresie światła widzialnego i podczerwieni

Badanie zdolności absorpcyjnych tkanin używanych do produkcji ubrań specjalnych strażaków w zakresie światła widzialnego i podczerwieni (Study on visible and IR radiative properties of personal protective clothings for firefighting) A. Collin, A. Marchand, A. Kadi, Z. Acem, P. Boulet, J. Pageaux, S. Pinson, M. Lepelletier, Y. Van Waelfelghem, F. Magnolini, H. Charette, Fire Safety Journal 71 (2015), s. 9-19.

Promieniowanie cieplne emitowane podczas wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem

Promieniowanie cieplne emitowane podczas wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem

Promieniowanie cieplne emitowane podczas wybuchów mieszanin par cieczy palnych z powietrzem (Thermal radiation from vapour cloud explosions), M.A. Hadjipanayis, F. Beyrau, R.P. Lindstedt, G. Atkinson, L. Cusco, Process Safety and Environmental Protection, 94 (2015), s. 517-527.

Wykorzystanie GIS do symulacji rozprzestrzeniania się pożaru: ukierunkowanie na rurociąg gazu ziemnego na terenie zurbanizowanym

Wykorzystanie GIS do symulacji rozprzestrzeniania się pożaru: ukierunkowanie na rurociąg gazu ziemnego na terenie zurbanizowanym

Wykorzystanie GIS do symulacji rozprzestrzeniania się pożaru: ukierunkowanie na rurociąg gazu ziemnego na terenie zurbanizowanym (Fire spread simulation using GIS: Aiming at urban natural gas pipeline), Liang Cheng, Shuang Li, Lei Ma, Manchun Li, Xiaoxue Ma, Safety Science 75 (2015), s. 23-35.

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego

Klasyfikacja probabilistyczna pożaru i zadymienia w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem mechanizmów termicznych inteligentnego robota pożarniczego (Real-time probabilistic classification of fire and smoke using thermal imagery for intelligent firefighting robot), Jong-Hwan Kim, B.Y. Lattimer, Fire Safety Journal 72 (2015), s. 40-49.

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston (Suicide prevention in fire service: The Houston Fire Department (HFD) model), E.J. Finney, S.J. Buser, J. Schwartz, L. Archibald, R. Swanson, Aggression and Violent Behavior 21 (2015), s. 1-4.

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym

Rozprzestrzenianie się płomienia w kierunku pionowym w dół w polistyrenie ekstrudowanym. Wpływ grubości próbki, ciśnienia oraz obudowy (Downward flame spread over extruded polystyrene. Effects of sample thickness, pressure, and sidewalls), W. An, H. Xiao, K.M. Liew, L. Jang, W. Yan, Y. Zhou, X. Huang, J. Sun, L. Gao, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 119 (2015), s. 1091-1103.

do góry