• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Badanie oraz identyfikacja pożaru spowodowanego wybuchem fajerwerków

15 Grudnia 2016

Investigation and identification of fire caused by setting off fireworks, Wen-xia Ye, „Proceedia Engineering” 135 (2016), s. 427-430.

W artykule zebrano podstawowe informacje nakreślające zarys problematyki bezpieczeństwa pożarowego w związku z wykorzystywaniem fajerwerków, przede wszystkim podczas imprez masowych. Autor opisał cechy charakterystyczne dla pożarów wywołanych przez fajerwerki. Zwrócił uwagę na m.in. na straty infrastrukturalne, a także obecność znacznej liczby potencjalnie zagrożonych osób. Nacisk położył na problematykę dochodzeń popożarowych w opisywanych uwarunkowaniach. Podkreślił znaczenie oględzin terenu zdarzenia, analizy materiałów z kamer monitoringu, oględzin miejsca powstania pożaru, analizy materiałów pirotechnicznych (ich typu, rodzaju, sposobu dystrybucji, właściwości palnych, zdolności do zainicjowania zapalenia przez oddziaływanie innych materiałów pirotechnicznych), a także ewidencjonowanie pozostałości po materiałach pirotechnicznych.

Podczas wykorzystywania materiałów pirotechnicznych na wszelkiego rodzaju imprezach może dojść do zainicjowania efektu domina, czyli materializacji ciągu przyczynowo-skutkowego zdarzeń niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego. Materiały te mogą odgrywać zarówno rolę zagrożenia pierwotnego (przyczyniającego się do powstania kolejnych zagrożeń), jak i wtórnego (wywołanego przez zagrożenia pierwotne).

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry