• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Dostępność przeciwpożarowych systemów pompowych podczas cyklicznych kontroli

15 Grudnia 2016

Availability of fire pumping systems under periodic inspection, J. Sobral, L.A. Ferreira, „Journal of Building Engineering” (2016), s. 1-7.

Portugalscy naukowcy zajęli się problemem niezawodności przeciwpożarowych systemów pompowych. Podkreślili, że ich bieżące kontrole mogą przyczynić się do ograniczenia liczby awarii, których przyczyny powstały m.in. na etapie formułowania specyfikacji, dokonywania modyfikacji po zainstalowaniu urządzeń w obiekcie budowlanym, nieprawidłowego użytkowania i prowadzenia prac utrzymaniowych czy projektowania oraz dostosowywania obiektu do instalacji i instalacji do obiektu.

W badaniach wykorzystano metodykę RODS (z ang. Reliability of Dormant Systems). Składają się na nią następujące kroki:

  1. identyfikacja komponentów wspierających działanie przeciwpożarowego systemu pompowego,
  2. identyfikacja tych komponentów wspierających działanie przeciwpożarowego systemu pompowego, które nie są monitorowane,
  3. analiza i ocena tychże komponentów z perspektywy tzw. awarii ukrytych,
  4. definiowanie czynności utrzymaniowych (w tym częstości przeprowadzania testów bądź inspekcji),
  5. wykonanie analizy jakościowej i ilościowej z wykorzystaniem metody drzewa błędów.

W trakcie konstruowania drzewa błędów posłużono się założeniami dotyczącymi częstości wykonywania testów oraz inspekcji w podziale na te właściwe dla źródła zasilania awaryjnego, głównej pompy elektrycznej, głównej pompy wysokoprężnej i zaworu głównego. Kombinacja tych czynników pozwoliła na sformułowanie sześciu scenariuszy, zróżnicowanych pod kątem częstości przeprowadzania czynności utrzymaniowych dla ich kluczowych komponentów. Zbadano układy częstości pod kątem wybrania tych związanych z najmniejszym ryzykiem awarii przeciwpożarowego systemu pompowego.

W artykule można znaleźć szczegółowy opis założeń metodycznych i procedury badawczej. Na uwagę zasługują liczne rysunki i schematy badanej instalacji. Pozwalają one na podjęcie próby samodzielnej oceny dowolnego systemu pompowego.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry