• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Test interpersonalnej teorii samobójstwa na dużej próbie czynnych strażaków

17 Listopada 2016

A test of the interpersonal theory of suicide in a large sample of current firefighters, P.C. Chu, J.M. Buchman-Schmitt, M.A. Hom, I.A. Stanley, T.E. Joiner Jr.,„Psychiatry Research” 240 (2016), s. 26-33.

W artykule zaprezentowano wyniki badań naukowych nad problematyką samobójstw i myśli samobójczych wśród czynnych zawodowo strażaków w USA. Przebadano ogółem 1027 funkcjonariuszy w przedziale wiekowym 18-76 (mediana wyniosła 37,14), 91% tej grupy stanowili mężczyźni. Były to głównie osoby niehiszpańskiego pochodzenia o jasnej karnacji skóry (88,2%), pozostający w związku małżeńskim (72,7%). Średnia długość ich służby pożarniczej wyniosła 14,88 roku. Grupa była dość równomiernie zróżnicowana pod względem pełnionych funkcji służbowych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa reprezentowanych przez strażaków departamentów straży pożarnych obsługuje zdarzenia w ramach służb paramedycznych (ang. Emergency Medical Service) w pełnym wymiarze godzinowym.

Respondenci zostali zrekrutowani dzięki wykorzystaniu baz adresów e-mail oraz mediów społecznościowych (m.in. prowadzonych przez branżowe organizacje pozarządowe, takie jak National Fallen Firefighters Foundation). Zgodzili się wypełnić kwestionariusze ankiety internetowej. Maksymalny czas jednostkowego badania wyniósł 30 min, zaś udział w badaniu wiązał się z otrzymaniem przez uczestnika elektronicznej karty podarunkowej o wartości 10 USD.

Naukowcy dokonali szczegółowej analizy struktury grupy respondentów, identyfikując w ten sposób niezwykle liczną grupę determinantów problematyki samobójstw i myśli samobójczych. Wzięto tu pod uwagę m. in. wiek, płeć, status cywilny, osiągnięty poziom edukacyjny, stosunek do służby wojskowej, stopień służbowy (powiązany z pełnioną funkcją), staż służby, charakter pracy, lokalizację geograficzną miejsca pracy, stosunek do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, a także wcześniejsze doświadczenia ratownicze dotyczące ratowania osób, które dokonały prób samobójczych.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

listopad 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry