• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Nowe materiały budowlane w pasywnej ochronie przeciwpożarowej budynków oraz metody ich badań

17 Listopada 2016

Material solutions for passive fire protection of buildings and structures and their performances testing, K. Mróz, I. Hager, K. Korniejenko, „Procedia Engineering” 151 (2016), s. 284-291.

Kompleksowy system ochrony przeciwpożarowej obiektów składa się z biernych i czynnych środków ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem stosowania aktywnych środków ochrony jest szybkie wykrycie pożaru - przez system detekcji pożaru i ograniczenie jego rozwoju, np. za pomocą instalacji tryskaczowej. Z kolei pasywne środki ochrony mają za zadanie zapobiegać przenoszeniu się pożaru do kolejnych pomieszczeń lub ograniczać je. Betonowe elementy konstrukcyjne cechuje wysoka nośność ogniowa, jednak w pewnych specyficznych warunkach, szczególnie w wysokiej temperaturze w warunkach pożaru, może ona ulec zniszczeniu. Autorzy artykułu podkreślają, że znane są przypadki zawalenia się budynków czy tuneli na skutek długotrwałego oddziaływania cieplnego. W artykule proponują wykorzystanie w budownictwie nowego materiału kompozytowego.

Naukowcy wprowadzili włókna polipropylenowe do betonu (wytworzonego z wykorzystaniem cementu portlandzkiego), tworząc nowy materiał do zastosowania jako pasywny środek ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie proponują nową powłokę do zabezpieczania stalowych elementów konstrukcyjnych, która - co ciekawe - nie należy do powłok pęczniejących. Przegrzanie konstrukcji powyżej 550ºC powoduje bowiem drastyczne obniżenie parametrów wytrzymałościowych stali. Rozwiązaniem jest wytworzenie warstwy koksu na powierzchni materiału, co opóźni nagrzewanie w warunkach pożarowych. Innym zagadnieniem, którym zajęli się badacze, jest kwestia metod badawczych pozwalających na właściwą ocenę parametrów wytrzymałościowych nowoczesnych materiałów i biernych środków ochrony przeciwpożarowej.

Osoby zainteresowane wytrzymałością materiałów w warunkach pożarowych z pewnością przeczytają artykuł jednym tchem, odświeżając wiedzę z zakresu stosowanych rozwiązań i odkrywając najbardziej obiecujące trendy w nauce o materiałach.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

listopad 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry