• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Studium przypadku katastroficznego wybuchu gazu w rurociągu na Tajwanie

17 Listopada 2016

Case analysis of catastrophic underground pipeline gas explosion in Taiwan, C. Chen, Y. Sheen, H. Wang, „Engineering Failure Analysis” 65 (2016), s. 39-47.

Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. katastrofalna seria wybuchów rurociągu z gazem wstrząsnęła zatłoczonym miastem Tajwanu - Kaohsiung. Wybuchy, jeden po drugim, pojawiały się na sześciokilometrowym fragmencie drogi publicznej, powodując śmierć 32 osób, w tym pięciu zawodowych strażaków i dwóch strażaków ochotników. Kolejne 321 osób poniosło obrażenia w związku z tym porażającym w skutkach zdarzeniem. Siła wybuchu wywracała samochody jadące po jezdni znajdującej się bezpośrednio ponad rurociągiem. Powstające płomienie (fireball) sięgały wysokości 15. piętra. Niektóre ofiary zdarzenia oraz kilka samochodów odnaleziono na dachach sąsiednich kilkupiętrowych budynków. Wybuch przenosił się także siecią kanalizacyjną, co tylko powiększyło zasięg powstałych zniszczeń. Katastrofa była największą na wyspie, ale także jednym z najbardziej spektakularnych i brzemiennych w skutkach wybuchów gazu zarejestrowanych na świecie.

Aglomeracje tej wielkości mają zwykle dobrze rozbudowaną infrastrukturę podziemną, która służy nieprzerwanemu zaspokojeniu bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Energia elektryczna, woda oraz gaz dostarczane są instalacjami budowanymi pod powierzchnią gruntu, tą drogą odprowadzane są także ścieki komunalne. Czy jednak interakcje poszczególnych instalacji nie mogą w pewnych okolicznościach doprowadzić do tragedii? Czytelnik, który zainteresuje się artykułem, z pewnością znajdzie odpowiedź na to pytanie. Autorzy artykułu rzetelnie opisali przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej oraz dochodzenia powypadkowego, w tym wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

listopad 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry