• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Zbiorniki ciśnieniowe w warunkach pożaru

4 Października 2016

Pressure cylinders under fire condition), J. Hora, J. Karl, O. Suchy,„Perspectives in Science” 7 (2016), s. 208-221.

Czescy naukowcy zbadali zachowanie się zbiorników ciśnieniowych w warunkach pożaru, zwracając uwagę na ryzyko towarzyszące działaniom ratowniczo-gaśniczym. Testy zostały przeprowadzone przez pracowników Departamentu Ratowniczo-Gaśniczego w Pilznie oraz Jednostkę Szybkiego Reagowania Policji. Za cele badawcze przyjęto: zarejestrowanie i analizę jakościowo-ilościową wybranych aspektów niekontrolowanego wybuchu podgrzewanych zbiorników ciśnieniowych, porównanie procesów niekontrolowanego i kontrolowanego wybuchu omawianych zbiorników wskutek użycia broni palnej na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniach zamkniętych, a także opis i analizę jakościową procesu strzału do zbiornika ciśnieniowego z broni palnej podczas standardowych operacji taktycznych.

W badaniach terenowych wyznaczono cztery strefy bezpieczeństwa. Strefa konwencji objęła przestrzeń w promieniu 20 m, a promieniowania cieplnego - 40 m. Akceptowalny poziom ryzyka związanego z falą dźwiękową założono dla terenu położonego ponad 70 m od miejsca wybuchu, a zasięg odłamkowania określono na 200 m. Przy takich zabezpieczeniach organizacyjnych przeprowadzono próby dla zbiorników z tlenem (14,44 kg), wodorem, acetylenem (15,6 kg) i propanem (33 kg i 2 kg).

Druga część badań została przeprowadzona wewnątrz pomieszczeń zamkniętej części fabryki Lachema w Kaznějov. Wybuchy nastąpiły na klatce schodowej łączącej kondygnacje wyznaczonego obiektu budowlanego (o wymiarach 2,9 x 5 x 21,3 m) oraz na hali (korytarzu) połączonej z pomieszczeniami roboczymi (o wymiarach 7 x 13 x 6 m). Badaniom poddano te same rodzaje zbiorników. Poszczególne wybuchy zostały utrwalone na licznych zdjęciach.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

wrzesień 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry