• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: monitorowanie ekspozycji strażaków, biomonitoring i ocena udziału WWA w całkowitej pochłoniętej dawce

4 Października 2016

Polycyclic aromatic hydrocarbons at fire stations: firefighters’ exposure monitoring and biomonitoring, and assessment of the contribution to total internal dose), M. Oliveira, K. Slezakova, M. J. Alves, A. Fernandes, J. P. Teixeira, C. Delure-Matos, M. do Carmo Pereira, S. Morais, „Journal of Hazardous Materials” 2016 (w druku).

Środowisko pracy strażaka uznawane jest za kancerogenne. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), do których zalicza się ok. 200 związków chemicznych, autorzy artykułu zaliczają do najniebezpieczniejszych związków. Zagrożenie jest tym większe, że powstają one podczas niecałkowitego spalania lub pirolizy (w atmosferze beztlenowej) materiałów pochodzenia organicznego. Mogą wnikać w ubranie specjalne strażaka, a następnie stopniowo uwalniać się do otoczenia podczas przechowywania w jednostce. Stąd właśnie założenie, że w miejscu pracy, w okresie pomiędzy działalnością operacyjną, strażacy również narażeni są na WWA (obecne we wdychanym powietrzu).

Badania przeprowadzono w sześciu portugalskich miastach. Wzięto bowiem pod uwagę, że w Portugalii dochodzi do ponadprzeciętnej liczby pożarów lasów. Stworzono metrykę każdego z uczestników badań. Od strażaków, którzy w ciągu ostatnich dni nie uczestniczyli bezpośrednio w działaniach gaśniczych, przez kolejne 54 dni pobierano próbki wydychanego powietrza i moczu. Artykuł to duży krok w kierunku właściwej oceny rzeczywistych warunków pracy strażaków. Warto, by zapoznali się z nim zatrudnieni w strukturach PSP specjaliści ds. BHP.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

wrzesień 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry