• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Nowe podejście do ratownictwa technicznego w zdarzeniach drogowych

25 Stycznia 2017

A new approach to road accident rescue, A. Morales, D. González-Aguilera, A.I. López, M.A. Gutiérrez, „Traffic Injury Prevention” 17/2016, s. 278-283.

Każdego roku w wypadkach komunikacyjnych na polskich drogach traci życie kilka tysięcy osób, a kilkadziesiąt tysięcy zostaje rannych. Kwestia dojazdu do miejsca zdarzenia i jak najszybszego udzielenia pomocy poszkodowanym jest kluczowa dla ich przeżywalności. Szacuje się, że skrócenie o 10 min czasu od wypadku do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy redukuje ryzyko śmierci o 30%. Samochody mają coraz bardziej skomplikowaną budowę - coraz więcej poduszek powietrznych, hybrydowe napędy, specjalne wzmocnienia boczne itp. Niemieckie stowarzyszenie ADAC w 2009 r. opracowało koncepcję specjalnych kart informacyjnych przeznaczonych dla służb ratowniczych, które mają stanowić wsparcie dla strażaków dokonujących ekstrakcji poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu. Karty te każdy kierowca powinien wydrukować i przechowywać w osłonie przeciwsłonecznej, oznaczając szybę specjalnym elementem, informującym strażaka, że takie informacje można znaleźć w samochodzie. Autorzy artykułu dostrzegają jednak wiele problemów z tym związanych. Po pierwsze trudno nakłonić społeczeństwo do takiego zachowania. Po drugie - nawet jeżeli informacje tego typu przechowywane są w samochodzie, nie ma pewności, czy w trakcie wypadku na skutek oddziałujących na pojazd sił zewnętrznych dokumenty nie zgubią się. Autorzy proponują więc alternatywne rozwiązanie, które mogłoby przyjąć się powszechnie, ułatwiając dostęp do poszkodowanego, a zatem skracając czas do udzielenia pomocy medycznej. Propozycja wydaje się rozsądna, wobec powszechności urządzeń mobilnych oraz coraz szerszego i taniego dostępu do szybkiego internetu.

Autorzy: bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

styczeń 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry