• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Walka z epidemią

15 Września 2022

Paweł Gromek, Epidemic Risk Reduction. A Civil Protection Approach, Routledge, New York - Oxon 2022Nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor&Francis Group) ukazała się książka pt. „Epidemic risk reduction. A civil protection approach”. Jej autorem jest nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni.

W książce powiązane zostały zagadnienia ochrony ludności, epidemii i redukcji ryzyka katastrof. Szczegółowo odniesiono się do specyfiki drugiej z wymienionych kwestii, w tym biologicznych czynników chorobotwórczych, symptomów zagrożenia i mechanizmów jego rozwoju. Opisano je w sposób przystępny dla przedstawicieli podmiotów ochrony ludności.

Szczególną uwagę zwrócono na metody oceny ryzyka epidemii i wynikające z nich przesłanki dla ochrony ludności. Treści uzupełniono o syntetyczne podsumowanie dobrych praktyk w obliczu zagrożeń masowych, przede wszystkim epidemii. Uwzględniono także zagadnienia dotyczące ciągłości działania podmiotów ochrony ludności (m. in. służb, inspekcji i straży pożarnych) w obliczu epidemii i pomimo niej.

Z informacjami o książce można zapoznać się bezpośrednio na stronie internetowej wydawnictwa (www.routledge.com).

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry