• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Siła i rozwój OSP

10 Stycznia 2022

Wyjątkowy moment uchwalenia przez Sejm ustawy o ochotniczych strażach pożarnych sprzyja refleksji o fenomenie tych stowarzyszeń, rozpowszechnionych w Polsce i niezwykle cennych dla bezpieczeństwa kraju. Spojrzenie na ich możliwości, różnorodność prowadzonych działań, relacje z innymi podmiotami daje publikacja zbiorowa Uniwersytetu Wrocławskiego z serii PRAWO - „Ochotnicze straże pożarne. Tradycja — samorząd — bezpieczeństwo”.

W gronie osób, które swoimi przemyśleniami i analizami wzbogaciły ten tom, znaleźli się pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego i praktycy strażackich działań. Prof. Tadeusz Kocowski (również jeden z redaktorów publikacji) i st. bryg. w st. sp. Stanisław Ręcławowicz byli zaangażowani w tworzenie ustawy o PSP w 1991 r. Nadbryg. Adam Konieczny jest zastępcą komendanta głównego PSP, a nadbryg. w st. sp. Ryszard Dąbrowa był rektorem-komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wiedza i doświadczenie ich oraz pozostałych autorów zaowocowały ciekawymi i wartościowymi tekstami.

Zajrzyjmy do publikacji i zwróćmy uwagę na poruszane zagadnienia. Główne bloki tematyczne dotyczą statusu OSP jako organizacji pozarządowych, ich relacji z gminami oraz miejsca w strukturze KSRG. Część tekstów porusza kwestie OSP w działaniu, m.in. uczestnictwa ochotników w akcjach ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy PSP, narażenia strażaków na substancje toksyczne podczas pożarów odpadów czy działalności kulturalnej jednostek. Warto zwrócić uwagę także na artykuły dotyczące perspektyw rozwoju OSP, szkolenia ich członków na przestrzeni lat czy ich roli w KSRG.

Publikacja naukowców i praktyków to lektura godna polecenia pasjonatom tematu, strażakom PSP, OSP i nie tylko.

 „Ochotnicze straże pożarne. Tradycja — samorząd — bezpieczeństwo”, pod red. Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego, Witolda Małeckiego, PRAWO CCCXXVI (AUWr No 3861), Wrocław 2018.

Ochotnicze straże pożarne. Tradycja - samorząd - bezpieczeństwo, pod red. Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego, Witolda Małeckiego, PRAWO CCCXXVI (AuWr No 3861), Wrocław 2018

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry