• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Szlachetny bunt podchorążych

10 Grudnia 2021

Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej - wydarzenie znane w szeregach PSP, wręcz epokowe dla pokolenia funkcjonariuszy, którzy w latach 80. studiowali w WOSP czy w SGSP. Czy jednak wiedza o tym, czym on był, jest rozpowszechniona szerzej? Czy osoby spoza środowiska znają fakty związane z jedynym w Układzie Warszawskim buntem w uczelni mundurowej, tuż przed wybuchem stanu wojennego?

Paweł Rochala, „Trzymajcie się!”. Przebieg Strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w świetle dokumentów i relacji uczestników, Komenda Główna PSP, Warszawa 2021.Warto, by to wydarzenie zaistniało w świadomości społecznej, a służyć temu może kolejna książka znanego oficera pożarnictwa i zarazem pisarza historycznego st. bryg. Pawła Rochali. Wielkim bogactwem książki jest pokazanie perspektywy uczestników protestu. Obszerne wypowiedzi zaczerpnięte z wielogodzinnych wywiadów to ciekawe i poruszające świadectwo odwagi i niezgody młodych ludzi na bezwzględność i cynizm władz komunistycznych chcących wykorzystać uczelnię do swoich celów. Część z nich zapłaciła za to wysoką cenę - po szturmie na WOSP i zniesieniu uczelni nie wrócili już do nowo utworzonej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Warto podkreślić, że losy uczestników protestu, a także analiza jego znaczenia z dzisiejszej perspektywy również pojawiły się na kartach książki Pawła Rochali. Ta popularnonaukowa pozycja w przystępny i frapujący sposób dogłębnie opisuje losy strajku, a przy okazji kreśli szeroki kontekst sytuacji społeczno-politycznej w kraju i rozwój kształcenia pożarniczego na przestrzeni lat. „Trzymajcie się” to publikacja, która zainteresuje zarówno funkcjonariuszy PSP i OSP chcących przypomnieć sobie historię protestu w WOSP, jak i ogół czytelników chętnych, by dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu.

AS

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry