• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Rady dla seniorów

26 Stycznia 2023

Wydział Prewencji Społecznej Biuro Komendanta Głównego, Bezpieczni. Poradnik dla seniorów i nie tylko, Komenda Główna PSP, Warszawa 2022Hasłem przewodnim styczniowego numeru PP jest „Lepiej zapobiegać”. Piszemy w nim przede wszystkim o kontrolno-rozpoznawczej sferze działalności PSP, lecz nie mniej ważnym obszarem aktywności strażaków jest również prewencja społeczna. „Lepiej zapobiegać” działaniom ludzkim, które mogą przyczynić się do zaistnienia rozmaitych zagrożeń w przestrzeni domowej, „lepiej zapobiegać” niewiedzy na temat czynności, które powinno się podjąć, gdy zagrożenie już zaistnieje.

Jedną z grup, która szczególnie potrzebuje wsparcia edukacyjnego, są seniorzy. Dla nich, choć nie tylko, Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP przygotował ciekawy i barwny poradnik poruszający zagadnienia bezpieczeństwa. Duża czcionka tekstu, wyróżnione w nim najistotniejsze informacje, estetyczne i przykuwające uwagę grafiki to elementy wspierające odbiór ważnych treści, a tych mamy w broszurze wiele. Pojawia się kwestia alarmowania służb, udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych klatek schodowych, pożaru urządzeń elektrycznych czy gorącego oleju, zagrożeń związanych z sezonem grzewczym i zjawiskami pogodowymi (np. burzami, silnymi wiatrami) i wielu innych. Na ostatnich stronach znajdziemy listę kontrolną oraz domowy test bezpieczeństwa pożarowego - dzięki nim czytelnik sprawdzi swoją wiedzę i przekona się, czy odpowiednio zabezpieczył wszystkie miejsca i urządzenia w domu mogące stać się źródłem potencjalnego zagrożenia.

Ta przyjazna w odbiorze publikacja zawierająca informacje, których przyswojenie może nieraz zadecydować o życiu i śmierci, powinna znaleźć się w każdym domu - seniora i nie tylko. To prawdziwy niezbędnik bezpieczeństwa.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry