• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo Anna Sobótka

Od wiedzy do (cyber)bezpieczeństwa

26 Stycznia 2023

www.nask.plNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie nawiązał w ostatnim czasie współpracę ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Cyberbezpieczeństwo to ważne zagadnienie również w naszej służbie, stąd zbliżenie obydwu instytucji.
Aby poznać bliżej tę tematykę, warto zajrzeć na bogatą w treści stronę internetową NASK. Znajdziemy na niej oczywiście szczegółowe informacje o działalności instytutu, aktualnych wydarzeniach i projektach, które prowadzi. Prawdziwą kopalnią wiedzy są zakładki „Raporty” i „Nasze serwisy”. Z pierwszej można pobrać publikacje związane m.in. z takimi zagadnieniami, jak anonimizacja danych i generowanie danych syntetycznych, bezpieczeństwo polskiego internetu (raporty CERT Polska - Computer Emergency Response Team - zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego), dezinformacja i nielegalne treści w Sieci. Z kolei zakładka „Nasze serwisy” otwiera drzwi do zasobów ciekawie przedstawionej wiedzy: portali NASK dotyczących cyberbezpieczeństwa (Cyberpolicy.nask.pl), bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci (SaferInternet.pl), badań w obszarze społeczeństwa informacyjnego prowadzonych przez ekspertów NASK (ThinkStat.pl), edukacji i popularyzowania bezpiecznego użytkowania nowych technologii (Akademia.nask.pl) i wielu innych.
Zasoby internetowe NASK będą więc cenne dla strażaków zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa witryn PSP, ale także wszystkich tych, którzy chcą bez obaw o siebie, swoją prywatność i środki na koncie bankowym korzystać z dobrodziejstw nowych technologii.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry